„LKT dirbtuves“, galimybė susipažinti su naujovėmis žemės ūkio srityje

Lietuvos kaimo tinklas (LKT) spalio 4 d. 13:00 val. kviečia į „LKT dirbtuves“, kuriose jų dalyviai turės galimybę susipažinti su naujovėmis žemės ūkio srityje, kurias pristatys mokslo atstovai.   Būsimų „LKT dirbtuvių“ darbotvarkėje:  13:00-13:10 Įžanga 13:10-13:30 13:30-13:50 EIP projektų pristatymai: „Maumedžio, eglės, beržo ir juodalksnio plantacinių…

ŠAUKIAMAS VVG VALDYBOS POSĖDIS

2021 m. rugsėjo 28 d., antradieni, kultūros namų kavinėje, šaukiamas VVG valdybos susirinkimas. Preliminari darbotvarkė: Dėl VVG darbuotojų etatų. Einamieji klausimai.   Pažymima, kad yra privalomi galimybių pasai arba galiojantys testai dėl COVID.

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros („Litfood“) projektas „Kaimo bendruomenių veiklos skatinimas bei jaunimo aktyvinimas įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą “

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra („Litfood“) pradeda įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ projektą „Kaimo bendruomenių veiklos skatinimas bei jaunimo aktyvinimas įgyvendinant Lietuvos kaimo…