2024 m. kovo 14 d. nuo 17:30 šaukiamas Pasvalio rajono vietos veiklos grupės narių visuotinis – ataskaitinis posėdis, kuri vyks Pasvalio rajono Atžalyno bendruomenės namuose, adresu Atžalyno g. 2, Diliauskų k.

Preliminari darbotvarkė:

1. Dėl VVG narių atleidimo.
2. Revizoriaus patikrinimo rezultatų pristatymas už 2023 m.
3. Dėl valdybos pirmininko ataskaitos už 2023 m.
4. Dėl pirmininko ataskaitos už 2023 m.
5. Dėl finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo už 2023 m.
6. Dėl vietos veiklos grupės veiklos plano 2024 m.

Apie dalyvavimą prašome informuoti iki 2024 m. kovo 12 d. el. paštu pasvaliorvvg@pasvalys.lt