A. Sabienės ūkininko ūkis „Augalininkystės ūkio plėtra“