II KVIETIMAS

Antrojo kvietimo metu, nebuvo gauta nei viena paraiška.