III KVIETIMAS

 • Toliau vyksta VP įgyvendimas.
 • 2019-09-05 pasirašyta sutartis su Namišių bendruomene, Nr. PASV-LEADER-6B-VK-3-3-2018.
 • 2019-07-01 gautas raštas iš NMA, Nr. BRK-4361 dėl VP „Bitininkystė“ Nr. PASV-LEADER-3A-D-3-5-2018 paramos skyrimo, kai nėra sudaroma paramos sutartis. Skirta paramos suma: 8 724,00 Eur.
 • Vyksta sutarčių derinimas.
 • 2019-06-17 MB „Padangų era“ atsiimė savo paraišką, kurio registracijos Nr. PASV-LEADER-6A-D-3-4-2018.
 • 2019-06-10 įvyko PAK posėdis su NMA dėl pareiškėjo Mangirdo Kondroto paraiškos, kurios registracijos NR. PASV-LEADER-3A-D-3-5-2018. Projektas pripažintas tinkamu finansuoti.
 • 2019-06-04 pasirašyta sutartis su Pasvalio rajono bendruomenių sąjunga, Nr. PASV-LEADER-6B-V-3-1-2018.
 • Vyksta sutarčių derinimas.
 • 2019-04-26 gauti rašti iš NMA dėl paramos skyrimo: Nr. BRK-2228,  parama skiriama Namišių bendruomenei, Nr. PASV-LEADER-6B-VK-3-3-2018, skirta suma: 16 535,00 Eur.; Nr. BRK-2229, parama skiriama Pasvalio rajono bendruomenių sąjungai, Nr. PASV-LEADER-6B-VK-3-1-2018, skirta suma: 16 432,00 Eur.
 • 2019-04-01 įvyko PAK su NMA.
 • Visos VP paraiškos įvertintos tinkamomis finansuoti, vyksta agreguotų ataskaitų derinimas.
 • 2019-01-11 PAK posėdis. Protokolas Nr. 1. Visi 4 VP patvirtinti kitam vertinimo etapui. Toliau bus vykdomas VP tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 • Paruoštos VP agreguotos ataskaitos ir rezultatų suvestinė. Ruošiamasi PAK posėdžiui (2019-01-11)
 • 2018-12-21 baigtas VP pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas. Rezultatų sąrašas.
 • 2018 – 11 – 27 Pumpėnų krašto bendruomenė atsėmė paraišką.
 • Toliau vyksta VP paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.
 • Kvietimas paskelbtas nuo 2018-09-06 iki 2018-11-16. Kvietimas skelbtas 6 VPS priemonėms. Paraiškų sulaukėme 5:

1. VPS priemonė „Naujų kaimo verslų kūrimas“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-5.1“.

MB „Padangų era“ – PASV-LEADER-6A-D-3-4-2018 – Autoservisas „Padangų era“ – prašoma paramos suma 56 198,26 Eur be PVM.

2. VPS priemonė „Kaimo verslų konkurencingumo didinimas“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslų plėtrai“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-6.1– negauta

3. VPS priemonė „Naujų kaimo verslų kūrimas“ veiklos sritis „Parama smulkioms žemės ūkio veikloms ir žemės ūkio produktų apdorojimo bei perdirbimo verslams pradėti“, kodas „LEADER-19.2.-SAVA-5.2“ (žemės ūkio produktų apdorojimo bei perdirbimo verslams pradėti) – negauta.

4. VPS priemonė „Naujų kaimo verslų kūrimas“ veiklos sritis „Parama smulkioms žemės ūkio veikloms ir žemės ūkio produktų apdorojimo bei perdirbimo verslams pradėti“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-5“ (smulkiems žemės ūkio verslams pradėti).

Mangirdas Kondrotas – PASV-LEADER-3A-D-3-5-2018 – Bitininkystė – Prašoma paramos suma 8 724,08 Eur be PVM.

5. VPS priemonė „Kaimo verslų konkurencingumo didinimas“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų plėtrai“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-6.2“ –

6. VPS priemonė „Partnerystės įgūdžių plėtojimas, savanorystės skatinimas“ , kodas „LEADER-19.2-SAVA-8“.

Pasvalio rajono bendruomenių sąjunga – PASV-LEADER-6B-V-3-1-2018 – SAVA STRATEGIJA – Prašoma paramos suma 16 982,10 Eur su PVM.

Pumpėnų bendruomenė – PASV-LEADER-6B-VK-3-2-2018 – Savanoriškumu paremtas tradicijų perdavimas iš kartos į kartą – Prašoma paramos suma 12 984,60 Eur su PVM.

Namišių krašto bendruomenė – PASV-LEADER-6B-VK-3-3-2018 – Partnerystės įgūdžiai per kulinarinio paveldo patirtį – Prašoma paramos suma 16 987,75 Eur su PVM.