• Toliau vyksta VP įgyvendinimas.
 • 2019-09-05 pasirašyta sutartis su Pušaloto bendruomene, Nr. PASV-LEADER-6B-VK-4-2-2019/42VS-PV-19-1-01185-PR001.
 • 2019-08-05 pasirašyta sutartis su Pumpėnų bendruomene, Nr. PASV-LEADER-6B-VK-4-1-2019/42VS-PV-19-1-01030-PR001.
 • Vyksta sutarčių derinimas.
 • 2019-06-28 gauti raštai iš NMA: Nr. BRK-4356, parama skiriama VP „Tradicinių bendruomeninių švenčių ir renginių organizavimas“, Nr. PASV-LEADER-6B-VK-4-2-2019, skirta paramos suma: 16 980,00 Eur.; Nr. BRK-4357, parama skiriama VP „Savanoriškumu paremtas tradicijų perdavimas iš kartos į kartą“ Nr. PASV-LEADER-6B-VK-4-1-2019, skirta paramos suma: 16 136,00 Eur.
 • Laukiamas patvirtinimas iš NMA,
 • 2019-06-10 įvyko PAK posėdis su NMA. Abu VP pripažinti tinkamais finansuoti.
 • Po VP tinkamumo vertinimo abu VP pripažinti tinkamai finansuoti.
 • 2019-02-19 įvyko PAK posėdis. Protokolas Nr. 3. Visi 2 VP patvirtinti kitam vertinimo etapui. Toliau bus vykdomas VP tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 • Paruoštos VP agreguotos ataskaitos ir rezultatų suvestinė. Ruošiamasi PAK posėdžiui (2019-02-19)
 • 2019-02-07 baigtas VP pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas. Rezultatų sąrašas.
 • Toliau vyksta VP paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.
 • Kvietimas paskelbtas nuo 2018-12-17 iki 2019-01-18. Kvietimas skelbtas VPS priemonei „Partnerystės įgūdžių plėtojimas, savanorystės skatinimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-8. Paraiškų sulaukėme 2:
 • Pumpėnų bendruomenė-PASV-LEADER-6B-VK-4-1-2019-SAVANORIŠKUMU PAREMTAS TRADICIJŲ PERDAVIMAS IŠ KARTOS Į KARTĄ-prašoma paramos suma 16 136,42 Eur su PVM.
 • Pušaloto bendruomenė-PASV-LEADER-6B-VK-4-2-2019-TRADICINIŲ BENDRUOMENINIŲ ŠVENČIŲ IR RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS-prašoma paramos suma 16 980,00 Eur su PVM.