• 2019-11-22 įgyvendintas VP „MB „Pasvalio kasyba“ darbo vietos sukūrimas, įsigijant ekskavatorinį krautuvą“. Pateiktas mokėjimo prašymas su galutine ataskaita.
 • 2019-12-30 vyko NMA PAK posėdis, kurio metu buvo pristatytas po pervertinimo VP: „Metalo gaminių gamyba“. Projektas buvo patvirtintas.
 • Toliau vyksta VP įgyvendinimas ir VP Nr. PASV-LEADER-6A-D-5-5-2019 vertinimo ataskaitos derinimas.
 • 2019-10-23 pasirašyta sutartis su Jonu Juškevičiumi„, Nr. PASV-LEADER-6A-D-5-4-2019/42VS-PV-19-1-08170-PR001.
 • 2019-10-23 pasirašyta sutartis su MB „GRAMEJA„, Nr. PASV-LEADER-6A-D-5-3-2019/42VS-PV-19-1-07687-PR001.
 • 2019-10-16 pasirašyta sutartis su MB „Padangų era“, Nr. PASV-LEADER-6A-D-5-1-2019/42VS-PV-19-1-07668-PR001.
 • 2019-10-04 pasirašyta sutartis su MB „Pasvalio kasyba“, Nr. PASV-LEADER-6A-D-5-2-2019/42VS-PV-19-1-07655-PR001.
 • Toliau vyksta sutarčių derinimas.
 • Gautas NMA direktoriaus 2019 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. BR1-318 patvirtinantis, kad VP, kurio Nr. PASV-LEADER-6A-D-5-4-2019/42VS-PV-19-1-08170-PR001, pavadinimas „Jono Juškevičiaus siūlomų aplinkos tvarkymo paslaugų verslo pradžia“, įgyvendinti skiriama iki 36 050,00 Eur dydžio parama.
 • Gautas NMA direktoriaus 2019 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. BR1-318 patvirtinantis, kad VP, kurio Nr. PASV-LEADER-6A-D-5-1-2019/42VS-PV-19-1-07668-PR001, pavadinimas Autoservisas „Padangų era“, įgyvendinti skiriama iki 56 198,00 Eur dydžio parama.
 • Gautas NMA direktoriaus 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. BR1-295 patvirtinantis, kad VP, kurio Nr. PASV-LEADER-6A-D-5-3-2019/42VS-PV-19-1-07687-PR001, pavadinimas „Metalo gaminių gamyba“, įgyvendinti skiriama iki 41 105,00 Eur dydžio parama.
 • Gautas NMA direktoriaus 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. BR1-295 patvirtinantis, kad VP, kurio Nr. PASV-LEADER-6A-D-5-2-2019/42VS-PV-19-1-07655-PR001, pavadinimas „MB „Pasvalio kasyba“ darbo vietos sukūrimas, įsigijant ekskavatorinį krautuvą“, įgyvendinti skiriama iki 57 750,00 Eur dydžio parama.
 • 2019-09-16 vyko NMA PAK posėdis, kurio metu buvo pristatyti du projektai: „Autoservisas „Padangų era““ ir „Jono Juškevičiaus siūlomų aplinkos tvarkymo paslaugų verslo pradžia“. Abu projektai buvo patvirtinti.
 • 2019-08-29 vyko NMA PAK posėdis, kurio metu buvo pristatyti trys VP: „MB „Pasvalio kasyba“ darbo vietos sukūrimas, įsigyjant ekskavatorinį krautuvą““, „Metalo gaminių gamyba“ ir „Autoservisas „Padangų era““. Buvo patvirtinti du projektai,  projektą „Autoservisas „Padangų era“ buvo prašytą patikslinti.
 • Toliau vyksta VP tinkamumo vertinimo etapas.
 • 2019-06-18 vyko PAK posėdis, kuriame dalyvavo ir NMA vyriausioji specialistė Jurgita Grigeliūnienė. PAK’o metu buvo svarstoma ar padidindi priemonei skirtą biudžetą, kadangi pinigų užteko tik 3 VP iš 4. Valdybą pritarė visoms 4 VP paraškoms, pritarė padidinti priemonės biudžetą ir siūlė pradėti kitą vertinimo etapą. Visą PAK posėdžio medžiagą rasite Protokole Nr. 7.
 • Toliau vyksta VP paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.
 • Kvietimas paskelbtas nuo 2019-04-05 iki 2019-05-14. Kvietimas skelbtas pagal vietos plėtros strategijos „2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategija“ Nr. 42VP-KP-15-1-06783-PR001, 5 priemones. Gauta paraiškų(5):
 • Pagal VPS priemonės „Naujų kaimo verslų kūrimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1:
 1. MB „Padangų era“, registracijos Nr. PASV-LEADER-6A-D-5-1-2019, projekto pavadinimas – Autoservisas „Padangų era“, prašoma paramos suma 56 198,26 Eur be PVM.
 2. MB „Pasvalio kasyba“, registracijos Nr. PASV-LEADER-6A-D-5-2-2019, projekto pavadinimas-MB „Pasvalio kasyba“ darbo vietos sukūrimas, įsigyjant ekskavatorinį krautuvą, prašoma paramos suma 57 750,00 Eur be PVM.
 3. MB „GRAMEJA“, registracijos Nr. PASV-LEADER-6A-D-5-3-2019, projekto pavadinimas „Metalo gaminių gamyba“, prašoma paramos suma  41 105,04 Eur be PVM.
 4. Jonas Juškevičius, registracijos Nr. PASV-LEADER-6A-D-5-4-2019, projekto pavadinimas „Jono Juškevičiaus siūlomų aplinkos tvarkymo paslaugų verslo pradžia“, prašoma paramos suma 36 050,00 Eur be PVM.
 • Pagal VPS priemonės „Kaimo verslų konkurencingumo didinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslų plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1: