• 2019-12-30 vyko NMA PAK posėdis, kurio metu buvo pristatyti projektai: „Saviraiškos erdvė jaunimui“ ir „Mobilus darbas su jaunimu Pasvalio rajone“. Abu VP buvo patvirtinti.
  • Gautas NMA direktoriaus 2019 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. BR1-405 patvirtinantis, kad VP, kurio Nr. PASV-LEADER-6B-JI-6-1-2019/42VS-PV-19-1-08446-PR001, pavadinimas „Diskanai kitaip“, įgyvendinti skiriama iki 15 450,00 Eur dydžio parama.
  • 2019-11-20 vyko NMA PAK posėdis, kurio metu pristatytas projektas „Diskanai kitaip“. Projektas buvo patvirtintas.
  • Vyksta VP tinkamumo vertinimas.
  • 2019-08-14 vyko Projektų atrankos komiteto (PAK) posėdis. PAK’o metu buvo svarstoma dėl visų 3 Vietos projektų (VP) paraiškų vertinimo ataskaitų. Valdybą pritarė visoms 3 VP paraškoms ir siūlė pradėti kitą vertinimo etapą. Visą PAK posėdžio medžiagą rasite Protokole Nr. 10.
  • Toliau vyksta VP paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.
  • Kvietimas skelbtas pagal „2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategija“ Nr. 42VP-KP-15-1-06783-PR00. Gautos 3 paraiškos, paraiškų registravimo žurnalas.