• Toliau vyksta VP įgyvendinimo etapas, kurį galite stebėti:
 • 2020-03-05 VP „I. Kizienės sodybos „Pelėdų medus“ veiklos plėtra“  atsiėmė savo paraišką.
 • Gautas NMA direktoriaus 2020 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. BR1-12 patvirtinantis, kad VP, kurio Nr.PASV-LEADER-1C-M-7-6-2019/42VS-PV-19-1-12288-PR001, pavadinimas „Pasvalio rajono gyventojų verslumo kompetencijų ugdymas“, įgyvendinti skiriama iki 16 182,00 Eur dydžio parama.
 • Gautas NMA direktoriaus 2020 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. BR1-12 patvirtinantis, kad VP, kurio Nr. PASV-LEADER-1C-M-7-4-2019/42VS-PV-19-1-09239-PR001, pavadinimas „Bendradarbiavimo iniciatyvos“, įgyvendinti skiriama iki 18 000,00 Eur dydžio parama.
 • Gautas NMA direktoriaus 2020 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. BR1-12 patvirtinantis, kad VP, kurio Nr. PASV-LEADER-6A-D-7-2-2019/42VS-PV-19-1-09699-PR001, pavadinimas „A. Nagulevičienės maitinimo įstaigos plėtra“, įgyvendinti skiriama iki 42 469,00 Eur dydžio parama.
 • Gautas NMA direktoriaus 2020 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. BR1-12 patvirtinantis, kad VP, kurio Nr. PASV-LEADER-3A-D-7-1-2019/42VS-PV-19-1-09245-PR001, pavadinimas „SPECIALIZUOTŲ PASLAUGŲ TEIKIMO BAZĖS STEIGIMAS PASVALIO RAJONE“, įgyvendinti skiriama iki 57 330,00 Eur dydžio parama.
 • Toliau vyksta VP „I. Kizienės sodybos „Pelėdų medus“ veiklos plėtra“ tinkamumo vertinimo etapas.
 • 2019-12-30 vyko NMA PAK posėdis, kurio metu buvo pristatyti 4 VP: „SPECIALIZUOTŲ PASLAUGŲ TEIKIMO BAZĖS STEIGIMAS PASVALIO RAJONE“; „A. Nagulevičienės maitinimo įstaigos plėtra“; „Verslumo skatinimas Pasvalio rajone“ ir „Pasvalio rajono gyventojų verslumo kompetencijų ugdymas“. Visi projektai buvo patvirtinti.
 • Toliau vyksta VP tinkamumo vertinimo etapas.
 • 2019-11-19 vyko Pasvalio r. VVG PAK posėdis, kurio metu buvo patvirtintas visų VP paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas. PAK posėdžio medžiaga: Protokolas Nr. 12.
 • 2019-11-13 pareiškėjas VšĮ „Prie Raubonių malūno“ atsiėmė savo VP „Bendradarbiavimo iniciatyvos“, Nr. PASV-LEADER-1A-DI-7-5-2019.
 • Toliau vyksta VP paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.
 • Kvietimas Nr. VII skelbtas pagal „2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategija“ Nr. 42VP-KP-15-1-06783-PR00. Gautos 6 paraiškos, paraiškų registravimo žurnalas.