• Toliau vyksta VP paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.
  • Kvietimas Nr. VIII skelbtas pagal „2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategiją“ Nr. 42VP-KP-15-1-06783-PR00. Gauta 10 paraiškų, paraiškų registravimo žurnalas.