I Kvietimas

Toliau vyksta projekto įgyvendinimas

2018-07-30 pasirašyta Vietos projekto vykdymo sutartis tarp trijų šalių: pareiškėjo MB „Agronora“, Pasvalio rajono VVG ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos.