Pagal „2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos“ priemonės „Naujų kaimo verslų kūrimas“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ 2019 m. gegužės 14 d. fizinis asmuo Jonas Juškevičius pateikė vietos projekto paraišką. Projekto pavadinimas „Jono Juškevičiaus siūlomų aplinkos tvarkymo paslaugų verslo pradžia“. Vietos projekto Nr. PASV-LEADER-6A-D-5-4-2019/42VS-PV-19-1-08170-PR001. Projekto bendra vertė 62 315,00 Eur su PVM. Pagal NMA direktoriaus 2019 m. rugsėjo 26 d. įsakymą Nr. BR1-318 vietos projektui įgyvendinti skiriama 30 050,00 Eur be PVM.  Projektas įgyvendintas 2020-07-01 su pateiktu mokėjimo prašymu ir galutine ataskaita.

Jonas Juškevičius pradėjo naują kraštovaizdžio tvarkymo paslaugų teikimo verslą. Sukūrė dvi naujas darbo vietas. Viena sau pagal individualios veiklos pažymėjimą ir kitą darbuotojui iki 29 m. ažiaus pagal darbo sutartį.  Tokiu būdu pareiškėjas gerina gyvenimo kokybę kaime, skatina socialinę įtrauktį, mažina skurdą kaimo vietovėje.

Pareiškėjas įsigijo mini krautuvą:

Jo pagalba Jonas Juškevičius teiks kraštovaizdžio tvarkymo paslaugas visoje Lietuvos Respublikoje (tvarkys apleistus sklypus individualiais užsakymais, bendradarbiaus su statybos įmonėmis ir kraštovaizdžio architektais).