Pagal „2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos“ priemonės „Naujų kaimo verslų kūrimas“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ 2017 m. gruodžio 29 d. juridinis asmuo MB „AGRONORA” pateikė vietos projekto paraišką. Projekto pavadinimas “AGRONOROS“ PASLAUGOS“. Vietos projekto Nr. PASV-LEADER-6A-D-1-1/42VS-PV-17-1-04273-PR001. Projekto bendra vertė 104 443,21 Eur su PVM. Pagal NMA direktoriaus  2018 m. liepos 3 d. įsakymą Nr. BR1-189 vietos projektui įgyvendinti skiriama 57 758 Eur be PVM. 

2018-07-30 pasirašyta Vietos projekto vykdymo sutartis tarp trijų šalių: pareiškėjo MB „Agronora”, Pasvalio rajono VVG ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos.

Projektas įgyvendintas 2020-10-30.

MB „AGRONORA” pradėjo naują derliaus apdorojimo verslą. Sukūrė dvi naujas darbo vietas ir išlaikė vieną jau esamą, sukurtą prieš paraiškos pateikimą darbo vietą.  Pareiškėjas gerina gyvenimo kokybę kaime, skatina socialinę įtrauktį, mažina skurdą kaimo vietovėje.

Pareiškėjas įsigijo grudų perkrovimo puspriekabę

ir mobilią porcijinę grūdų džiovyklą

Pareiškėjas Stačiūnų k., Joniškėlio sen., Pasvalio r. sav. teikia grūdų valymo paslaugas. Grūdai yra priimami iš klientų, išvalomi ir grąžinami atgal.