Pagal „2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos“ priemonės „Naujų kaimo verslų kūrimas“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ 2020 m. kovo 27 d. MB „Varanga“ pateikė vietos projekto paraišką. Projekto pavadinimas „MB „Varanga“ verslo įkurimas“. Vietos projekto Nr. PASV-LEADER-6A-D-8-2-2020 / 42VS-PV-20-1-07620-PR001. Projekto bendra vertė 55 900,79 Eur su PVM. Pagal NMA direktoriaus pavaduotojo 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymą Nr. BR1-403 vietos projektui įgyvendinti skiriama 32 339,00 Eur be PVM.  Įsigytų investicijų pagalba teikiami žemės darbai statybos aikštelėse. Pareiškėjas įsigijo mini ekskavatorių ir priekabą.

Projektas įgyvendintas 2020 m. spalio 28 d. Įkurtas inovatyvus, konkurencingas verslas, sukurta viena darbo vieta kaimo gyventojui.