Rengiant ir vykdant Vietos projektus susijusius su mokymais vadovautis VP administravimo taisyklių 47 punktu (AR 2020-12-03)

Pagal VP administravimo taisyklių 47.5. papunktį: apie planuojamus mokymus turi būti tinkamai informuota VPS vykdytoja, t. y. likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planuojamų mokymų pradžios mokymo vietos projekto vykdytojas turi informuoti VPS vykdytoją. Informaciniame rašte turi būti pateikta ši informacija: planuojamų mokymų tema, data, vieta, mokymų trukmė valandomis, tikslinė grupė, mokymuose planuojančių dalyvauti asmenų skaičius, mokymus teiksiantis mokymų paslaugų teikėjas, lektorių vardai, pavardės, pareigos.

Prašome pateikti raštą/lydraštį su visa reikalinga informacija (el. paštu (h.simonaitiene@pasvalys.lt arba gretavvg@pasvalys.lt) arba adresu: Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, 207 arba 208 kab. Taip pat kartu galite pateikti ir preliminarią mokymų darbotvarkę.

Dėl visų pakeitimų taip pat prašome informuoti iki mokymų pradžios.

Dažniausiai užduodami pareiškėjų klausimai:

  1. Ar gali pats VP vykdytojas pats dalyvauti mokymuose kaip dalyvis?
  • Vadovaujantis VP administravimo taisyklių 47.4. punktu, jeigu pareiškėjas fizinis asmuo – turi teisę dalyvauti. Jeigu pareiškėjas juridinis asmuo – turi teisę dalyvauti, raštu nurodant asmenis.