Pasvalio rajono bendruomenių sąjunga pateikė projektą pagal „2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos” priemonę „Partnerystės įgūdžių plėtojimas, savanorystės skatinimas”. Šiuo projektu „SAVA Staregija” Nr. PASV-LEADER-6B-V-3-1-2018 / 42VS-PV-18-1-06936-PR001, pareiškėja įsipareigojo surengti 26 reginius/sesijas, skirtingomis temomis kiekvienai iš projekto dalyvių, kiekvienai komandai skiriant 4 akademines valandas.

Sesijas/renginius vedė VšĮ Kaimo bendruomenių partnerystės programų agentūros direktorė Ana Babravičienė.

2019 m. gegužės 20, 22 ir 24 d. „Kokybiškos strategijos samprata”  strateginės sesijos (atliktos statistinių duomenų analizės rezultatų aptarimas; vizijos, misijos, vertybių nustatymas;  tikslinių grupių identifikavimas). Dalyvavo: 20 d. Namišių bendruomenė, Vilkišių bendruomenė, Raubonių kaimo bendruomenė, Kraštų bendruomenė, Krinčino krašto bendruomenė, Gulbinėnų krašto bendruomėnė, Pajiešmenių krašto bendruomenė; 22 d. Atžalyno bendruomenė, Pervalkų bendruomenė, Talačkonių bendruomenė, Meškalaukio kaimo bendruomenė,  Nakiškių krašto bendruomenė, Daujėnų krašto bendruomenė, Pušaloto bendruomenė, Deglėnų bendruomenė, Jurgėnų bendruomenė, Kriklinių bendruomenė; 24 d. Norių krašto bendruomenė, Kaimo bendruomenė „Kalneliškių kraštas“, Jaunimo iniciatyvinės grupė „MARABU“, Grūžių krašto kaimo bendruomenė ir Vaškų krašto bendruomenė. Keletas akimirkų iš renginių:

2019 m. birželio 3, 5 ir 7 d. Kokybiškos strategijos samprata”  strateginės sesijos (situacijos analizės rezultatų apibendrinimas, taikant įvairius analizės metodus; galimų plėtros sričių sudarymas; jų išdėstymas ašių sistemoje). Dalyvavo: 3 d. Namišių krašto bendruomenė, Vilkiškių bendruomenė, Raubonių kaimo bendruomenė. Kraštų kaimo bendruomenė, Krinčino krašto bendruomenė, Gulbinėnų krašto bendruomenė, Pajiešmenių kaimo bendruomenė; 5 d. Atžalyno bendruomenė, Pervalkų bendruomenė, Talačkonių bendruomenė, Meškalaukio kaimo bendruomenė,  Nakiškių krašto bendruomenė, Daujėnų krašto bendruomenė, Pušaloto bendruomenė, Deglėnų bendruomenė, Jurgėnų bendruomenė, Kriklinių bendruomenė; 7d. Norių krašto bendruomenė, Kaimo bendruomenė „Kalneliškių kraštas“, Jaunimo iniciatyvinės grupė „MARABU“, Grūžių krašto kaimo bendruomenė ir Vaškų krašto bendruomenė. Keletas akimirkų iš renginių:

2019 m. birželio 10, 12 ir 14 d. „Kokybiškos strategijos samprata”  strateginės sesijos (Strategijos prioritetų, tikslų  ir priemonių nustatymas). Dalyvavo: 10 d. Namišių krašto bendruomenė, Vilkiškių bendruomenė, Raubonių kaimo bendruomenė, Kraštų kaimo bendruomenė, Krinčino krašto bendruomenė, Gulbinėnų krašto bendruomenė, Pajiešmenių kaimo bendruomenė. 12 d. Atžalyno bendruomenė, Pervalkų bendruomenė, Talačkonių bendruomenė Meškalaukio kaimo bendruomenė,  Nakiškių krašto bendruomenė, Daujėnų krašto bendruomenė, Pušaloto bendruomenė, Deglėnų bendruomenė, Jurgėnų bendruomenė, Kriklinių bendruomenė. 14 d. Norių krašto bendruomenė, Kaimo bendruomenė „Kalneliškių kraštas“, Jaunimo iniciatyvinė grupė „MARABU“, Grūžių krašto kaimo bendruomenė ir Vaškų krašto bendruomenė. Keletas akimirkų iš renginių:

2019 m. birželio 17, 19 ir 21 d. „Matymas ir mąstymas”, strateginės sesijos (Strategijos veiksmų nustatymas). Dalyvavo: 17 d. Kraštų kaimo bendruomenė, Krinčino krašto bendruomenė, Gulbinėnų krašto bendruomenė, Pajiešmenių kaimo bendruomenė, Namišių krašto bendruomenė, Vilkiškių bendruomenė, Raubonių kaimo bendruomenė. 19 d. Daujėnų krašto bendruomenė, Pušaloto bendruomenė, Deglėnų bendruomenė, Jurgėnų bendruomenė, Kriklinių bendruomenė, Atžalyno bendruomenė, Pervalkų bendruomenė, Talačkonių bendruomenė, Meškalaukio kaimo bendruomenė,  Nakiškių krašto bendruomenė. 21 d.  Norių krašto bendruomenė, Kaimo bendruomenė „Kalneliškių kraštas“, Jaunimo iniciatyvinė grupė „MARABU“, Grūžių krašto kaimo bendruomenė ir Vaškų krašto bendruomenė. Keletas akimirkų iš renginių:

2020 m. birželio 29 d., liepos 1 ir 3 d. „Kokie galimi finansavimo šaltiniai strategijai”  strateginės sesijos (biudžeto sudarymas, vertinimo rodyklių nustatymas). Dalyvavo: birželio 29 d. Atžalyno bendruomenė, Pervalkų bendruomenė, Talačkonių bendruomenė, Meškalaukio kaimo bendruomenė,  Nakiškių krašto bendruomenė, Kraštų kaimo bendruomenė, Krinčino krašto bendruomenė, Gulbinėnų krašto bendruomenė, Pajiešmenių kaimo bendruomenė. Liepos 1 d. Norių krašto bendruomenė, Kaimo bendruomenė „Kalneliškių kraštas“, Jaunimo iniciatyvinė grupė „MARABU“, Grūžių krašto kaimo bendruomenė, Vaškų krašto bendruomenė, Namišių krašto bendruomenė, Vilkiškių bendruomenė, Raubonių kaimo bendruomenė. 3 d. Daujėnų krašto bendruomenė, Pušaloto bendruomenė, Deglėnų bendruomenė, Jurgėnų bendruomenė ir Kriklinių bendruomenė. Keletas akimirkų iš renginių:

2020 m. spalio 5, 7 ir 9 d. Strategijų viešinimo svarba“, strateginės sesijos (Strategijos viešinimo plano sudarymas). Dalyvavo: 5 d. Kraštų kaimo bendruomenė, Krinčino krašto bendruomenė, Gulbinėnų krašto bendruomenė, Pajiešmenių kaimo bendruomenė, Atžalyno bendruomenė, Pervalkų bendruomenė, Talačkonių bendruomenė, Meškalaukio kaimo bendruomenė,  Nakiškių krašto bendruomenė. 7 d. Namišių krašto bendruomenė, Vilkiškių bendruomenė, Raubonių kaimo bendruomenė, Daujėnų krašto bendruomenė, Pušaloto bendruomenė, Deglėnų bendruomenė, Jurgėnų bendruomenė, Kriklinių bendruoemnė. 9 d. Norių krašto bendruomenė, Kaimo bendruomenė „Kalneliškių kraštas“, Jaunimo iniciatyvinė grupė „MARABU“, Grūžių krašto kaimo bendruomenė ir Vaškų krašto benruomenė. Keletas akimirkų iš renginių:

2020 m. spalio 12, 14 ir 16 d. „Kodėl svarbu užtikrinti strategijos kokybę“, strateginės sesijos (strategijos įgyvendinimo priežiūros plano sudarymas). Dalyvavo: 12 d. Atžalyno bendruomenė,  Pervalkų bendruomenė, Talačkonių bendruomenė, Meškalaukio kaimo bendruomenė,  Nakiškių krašto bendruomenė, Kraštų kaimo bendruomenė, Krinčino krašto bendruomenė, Gulbinėnų krašto bendruomenė, Pajiešmenių kaimo bendruomenė. 14 d. Namišių krašto bendruomenė, Vilkiškių bendruomenė, Raubonių kaimo, Daujėnų krašto bendruomenė, Pušaloto bendruomenė, Deglėnų bendruomenė, Jurgėnų bendruomenė, Kriklinių bendruomenė. 16 d.  Norių krašto bendruomenė, Kaimo bendruomenė „Kalneliškių kraštas“, Jaunimo iniciatyvinė grupė „MARABU“, Grūžių krašto kaimo bendruomenė ir Vaškų krašto bendruomenė. Keletas akimirkų iš renginių:

Vietos projektas jau yra įgyvendintas (2020-12-18). Įgyvendinimo metu yra sukurtos, kiekvieno iš dalyvavusių, „SAVOS Strategijos”, viena iš jų:

Daugiau informacijos galima rasti Pasvalio rajono bendruomenių sąjungos internetiniame puslapyje: http://www.pasvaliorbendruomenes.lt/