• ATN – 3 ataskaita į CVP IS įkeliama per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams (Taisyklės);
  • Projekto metinė ataskaita turi būti pateikta Pasvalio r. vietos veiklos grupei iki einančių metų balandžio 30 d. (ataskaitos forma, AR2020-12-22).