2023 m. rugsėjo 21 d. nuo 12:00 val. vyko projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK), kurio metu: 1. SVARSTYTA. Dėl privačių ir viešų interesų konflikto. NUTARTA: šiame valdybos PAK posėdyje nusišalinusių nėra. 2. SVARSTYTA. Dėl VP PAK nario ir nario stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijų. NUTARTA: visi dalyvaujantys pateikė VP atrankos komiteto nario ir nario – stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas (pridedama prie protokolo). 3. SVARSTYTA. Dėl VVG PAK darbo reglamento tvirtinimo. NUTARTA: visi posėdyje dalyvavę valdybos nariai VP atrankos komiteto darbo reglamentui pritarė (pridedamas prie protokolo). Balsavo „už“: 9. Balsavo „prieš“: 0. Balsavo ‚susilaikė“ 0. Vietos projektų atrankos komiteto narių-stebėtojų veto: 0. 4. SVARSTYTA. Dėl VP pagal VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-10-EURI, Nr. PASV-EURI-6A-I-11-1-2023 vertinimo ataskaitos tvirtinimo. NUTARTA: pritarti VP ir perduoti jį tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui. Balsavo „už“: 9. Balsavo „prieš“: 0. Balsavo ‚susilaikė“ 0. Vietos projektų atrankos komiteto narių-stebėtojų veto: 0. 5. SVARSTYTA. Dėl VVG parengtos kvietimo Nr. 13 VP paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės tvirtinimo. NUTARTA: patvirtinti paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinę. Balsavo „už“: 8. Balsavo „prieš“: 0. Balsavo ‚susilaikė“ 1. Vietos projektų atrankos komiteto narių-stebėtojų veto: 0. Detalesnė informacija 2023-09-21 Protokolas Nr. 11 (dėstomoji dalis); 2023-09-21 Protokolas Nr. 11-1 (nutaramoji dalis).