Siekdamos skatinti turizmo plėtrą Kupiškio, Zarasų-Visagino ir Pasvalio rajonuose Vietos veiklos grupės inicijavo teritorinio bendradarbiavimo projektą „Turizmo klasterio Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio rajonuose kūrimas“ (paraiškos kodas – 44TT-KP-21-1-00901-PR00). Turizmo klasterio kūrimas yra labai svarbus norint koncentruotai ir konkurencingai parduoti ir plėtoti su turizmo plėtra susijusias paslaugas bei produktus. Dėl šios priežastis siekiama kuo geriau ir griečiau įsisavinti Turizmo klasterio idėją, tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu ir panaudoti ją šiuose
trijuose rajonuose. Projektas buvo inicijuotas įgyvendinti tiek visų vietos veiklos grupių strategijų atitinkamų prioritetų tikslus, tiek vieną iš pagrindinių LEADER principų „Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas“.

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti vietos iniciatyvų kūrimąsi, žmogiškojo kapitalo verslo, ekonomikos, kultūrinio verslumo plėtrą, taip didinant turizmo sukuriamą pridėtinę vertę Kupiškio, Zarasų-Visagino ir Pasvalio rajonuose.
Pagrindinis projekto uždavinys – sukurti turizmo klasterį Kupiškio, Zarasų-Visagino ir Pasvalio rajonuose.

Iš kiekvieno partnerio teritorijos dalyvauja verslo atstovai, kurie yra galimi pirmieji klasterio nariai:

  • Kupiškio r. atstovai: „Brolių medus“, VšĮ „Kupiškio aeroklubas“, ,,Renatos sodai“ (žolininkė/mokslininkė – Renata Montvilienė), Adomynės kaimo bendruomenė, kaimo bendruomenė „Palėvenys“, Antašavos miestelio kaimo bendruomenė, Sodyba ,,Kupiškėnų Starkėnas“.
  • Pasvalio r. atstovai: VšĮ „Prie Raubonių malūno“, Pajiešmenių kaimo bendruomenė, Raubonių kaimo bendruomenė, Kraštų kaimo bendruomenė, Atžalyno kaimo bendruomenė, Namišių krašto bendruomenė.
  • Zarasų – Visagino teritorijos atstovai: MB „Vaitukaičiai, Vajasiškio bendruomenė, Baibių bendruomenė, žemės ūkio kooperatyvas „Dusetų krašto gaspadoriai“, namų restoranas ,,Serpent“, Indv. Įm. ,,Skonus“ ir MB „Mėnesienos studija“.

Numatomi įgyvendinti rodikliai:

1. Bendras mokymų skaičius (vnt.) ir dalyvių skaičius (vnt.) (pildykite, kai projektas susijęs su gebėjimų ugdymu): 2  mokymai / 1 dienos

5 mokymai / 2 dienų

18  dalyvių

(unikalių)

1.2. Mokymų ciklas Turizmo klasterio atstovams 2  mokymai / 1 dienos

5 mokymai / 2 dienų

18  dalyvių

(unikalių)

2. Parengtas strateginis rinkodaros planas 1 vnt.
3. Parengtų straipsnių su nuotraukomis spaudoje 3 vnt.
4. Parengta video reportažų 3 vnt. / po 10 min.
5. Prisistatymas miesto šventėse – Kaunas, Klaipėda, Vilnius – Adventur 3 vnt.
6. Info turai – prisistatymai, Latvijos ir Lietuvos kelionių organizatoriams 2 vnt.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

2022 m. birželio 2 d. III ciklo 7 mokymai „Klasterio kontrolė, rezultatų patikrinimo mechanizmas ir auditavimas“ (2 dalis)

Mokymų tikslas – įvertinti kuriamo klasterio kontrolę, susipažinti su rezultatų patikrinimo mechanizmu ir auditavimu.

Mokymų vieta: Kupiškio r. sav.  projekto dalyvių veiklų vietose.

Lektorė: projekto ,,Surink Lietuvą”  vadovė ir koordinatorė,  Lina Baublienė

___________________________________________________________________________________________________________________________

2022 m. gegužės 31 d. III ciklo 6 mokymai „Klasterio kontrolė, rezultatų patikrinimo mechanizmas ir auditavimas“ (1 dalis)

Mokymų tikslas – įvertinti siūlomų produktų ir paslaugų atitikimą keliautojų poreikiams

Mokymų vieta: Pasvalio r. sav., Diliauskų k., Atžalyno g. 2, Pasvalio r. Pasvalio rajono Atžalyno bendruomenė; Raubonys, Taikos g. 5, VšĮ ,,Prie Raubonių malūno”; Raubonys, Draugystės g. 2, Pasvalio rajono Raubonių bendruomenė, Namišiai, Pasvalio r., Pasvalio rajono Namišių krašto bendruomenė.

Lektorė: Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros ,,Keliauk Lietuvoje” valdybos narė, projekto ,,Surink Lietuvą”  vadovė ir koordinatorė,  Lina Baublienė.

_________________________________________________________________________________________________________________________

2022 m. kovo 22 d. II Ciklo 5 mokymai „Klasterio veiklos procesų, kainodaros, komunikacijos ir tinkamumo vertinimas“(2 dalis).

Mokymų vieta – Zarasų r. sav., Antalieptė, Mokyklos g. 10, laboratorija „Medus“.

__________________________________________________________________________________________________________________________

2022 m. kovo 10 d. įvyko II Ciklo 5 mokymai „Klasterio veiklos procesų, kainodaros, komunikacijos ir tinkamumo vertinimas“(1 dalis).

Mokymų tikslas – įvertinti siūlomų produktų ir paslaugų atitikimą keliautojų poreikiams.

Mokymų vieta – Kupiškio r. sav., Aleksandrijos k., kavinė „Janta“.

__________________________________________________________________________________________________________________________

2022 m. vasario 24-25 d.  II Ciklo 4 mokymai „Klasterio veiklos kokybės užtikrinimas.“

Mokymų tikslas – įvertinti siūlomų produktų ir paslaugų atitikimą keliautojų poreikiams.

Mokymų vieta: Kupiškio r. sav., Kupiškio sen., Aleksandrijos k., kavinė-viešbutis ,,Janta”.

Lektorė: Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros ,,Keliauk Lietuvoje” valdybos narė, projekto ,,Surink Lietuvą”  vadovė ir koordinatorė,  Lina Baublienė.

2021 m. gruodžio 9 – 10 d. I Ciklo 3 mokymai „Klasterio komandos formavimas. Analizė. Vizija. Strategija.“

Paskutiniai šiemet I Ciklo 3 (tretieji) mokymai vyko Pasvalio r. sodyboje „Tatulos vingiai“. Mokymų tikslas – identifikuoti dalyvių silpnybes ir stiprybes bei suformuoti klasterį. Klasterio dalyviai susitiko su VšĮ „Prie Raubonių malūno“ direktoriumi – Vaidotu Gikiu, Raubonių kaimo bendruomenės bei ,,Atžalyno“ bendruomenės nariais. Raubonių kaimo bendruomenė siekia atgaivinti senąsias krašto kulinarines tradicijas – bendruomenės narės gamina aukštaitiškus virtinius, kurie Pasvalio krašte vadinami „virtieniais“. „Virtienei“ gaminami su įvairiais įdarais: bulvėmis, varške, grybais, mėsa, plaučiais, bei patiekiami su pakepintų lašinukų ir svogūnų padažu arba sviesto ir grietinės padažu. Todėl mokymų dalyviai apsilankė Raubonių kaimo bendruomenėje ir susipažino su kulinarine edukacija – „Raubonių virtienė“.

Mokymu metu dalyviai susipažino ir su Pasvalio rajono bendruomenės ,,Atžalyno“ šeimininkėmis bei skanavo jų keptus žagarėlius. Ši bendruomenė vykdo kulinarinę edukacinę programą „Žagarėliai su prisiminimais“, kurios metu verdami žagarėliai ir siūloma ragauti tradicinių Pyvesos upės pakrantėse surinktų žolelių, mėtos, šeivamedžio, čiobrelių, melisos, jazminų, erškėtrožių ir liepų žiedų, arbatų.

Mokymų metu klasterio dalyviai lankėsi Raubonių vandens malūne (karšykloje-verpykloje), kuris šiuo metu yra renovuojamas. Malūno entuziastas ir įkvėpėjas Vaidotas Gikys trumpai pristatė vykdomas ir planuojamas vykdyti veiklas: įgyvendinus projektą ir atlikus remonto darbus malūne, visos vilnų karšyklos ir verpyklos mašinos bus naudojamos edukacijoms (parodyti lankytojams kaip buvo dirbam ir kaip veikia įrengimai), šiuo metu yra organizuojami vilnos apdirbimo užsiėmimai. Malūnas 1992 m. pripažintas regioninės reikšmės technikos ir istorijos paminklu. Šalia malūno, prie Tatulos upelio yra įrengta vilnonė pirtis, kurioje yra teikiama pirtinimosi paslauga.

Mokymų metu buvo sukurtos klasterio galimos vizijos:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

2021 m. lapkričio 25 d.  I Ciklo 2 mokymai „Turizmo klasteris. Komandos atranka“.

Mokymų tikslas – klasterio dalyvių susipažinimas, savo produkcijos ir (ar) paslaugų pristatymas.

Mokymų vieta: Zarasų r. sav., Šlyninkos k. 4, Šlyninkai,  bendruomenė ,,Šlyninkos vandens malūnas”.

Lektorė: Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros ,,Keliauk Lietuvoje” valdybos narė, projekto ,,Surink Lietuvą”  vadovė ir koordinatorė,  Lina Baublienė.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

2021 m. lapkričio 11 d. I Ciklo 1 mokymai „Turizmo klasteris. Nuo ko pradėti“.

Mokymų tikslas – padėti projekto dalyviams aiškiai apibrėžti ir išsiaiškinti kriterijus, kuriais remiantis vietos produktą ir (ar) turizmo paslaugą būtų galima įtraukti ir vystyti turizmo klasteryje.

Mokymų vieta: Kupiškio r. sav., Šimonių sen., Adomynė,  A. Vilėniškio g. 4.

Lektorė: Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros ,,Keliauk Lietuvoje” valdybos narė, projekto ,,Surink Lietuvą”  vadovė ir koordinatorė,  Lina Baublienė.

Mokymų tikslinė grupė – projekto pareiškėjo ir projekto partnerių atstovai. Mokymų dalyvių skaičius – 18 dalyvių.

Mokymus  teikiantis mokymų paslaugų teikėjas  – UAB ,,Eurointegracijos projektai“.

___________________________________________________________________________________________________________________________________