PAGALBA PAREIŠKĖJAMS

Naudingos nuorodos į teisės aktus, taisykles:

 • Projekto vykdytojo (pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 programos priemones) prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisyklės (AR 2019-08-21).
 • Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės (AR 2019-10-25).
 • Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika (AR 2020-11-05).
 • Pavyzdinės finansinių dokumentų (balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos) formos;
 • Pelno nesiekiančių subjektų apskaitos taisyklės;
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas (AR 2019-06-20).
 • Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai. (AR 2020-09-01).
 • Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės. (AR 2019-10-25).
 • Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas.
 • Projektų vykdytojų (kuriems netaikomas Viešųjų pirkimų įstatymas), pretenduojančių gauti paramą, pirkimo taisyklės (AR 2019-08-21).
 • Sankcijų už pirkimų tvarkos pažeidimus taikymo metodika .
 • Sankcijų už pažeidimus taikymo metodika (AR 2020-05-23)

MOKĖJIMO PRAŠYMAI

VP ĮGYVENDINIMO/METINĖ ATASKAITA:

ĮKAINIAI:

 • Bendrųjų įgūdžių mokymo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 
 • Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 

KITA:

 • ATN – 3 ataskaita į CVP IS įkeliama per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams (Taisyklės);
 • Sutartys į CVP IS keliamos per 15 d. nuo pasirašymo dienos.

*AR – aktuali redakcija

Informaciją apie NMA projektų atrankos komitetų posėdžius galite matyti: posėdžio sprendimai.

NAUDINGOS NUORODOS:

 • Europos kaimo plėtros tinklas – enrd.ec.europa.eu
 • LEADER ir žemdirbių mokymų metodinis centras – www.zmmc.lt
 • Lietuvos kaimo tinklas – www.kaimotinklas.lt
 • Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga – www.lkbs.lt
 • Viešųjų pirkimų tarnyba – www.vpt.lt
 • Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema – CVP IS
 • Centrinis viešųjų pirkimų portalas – CVPP
 • Bendruomenių portalas – www.bendruomenes.lt
 • Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras – www.3sektorius.lt 
 • Pasvalio rajono savivaldybės puslapis – www.pasvalys.lt
 • Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – bankrotodep
 • Ūkio ministerijos įsteigta agentūra, skatinanti verslumą, tvarią ir modernią verslo plėtrą, startuolių ekosistemą bei eksportą Lietuvoje – verslilietuva.lt
 • LR finansų ministerija – www.finmin.lt
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – www.sodra.lt
 • Statistikos departamentas prie LR vyriausybės – www.stat.gov.lt