PAGALBA PAREIŠKĖJAMS

Socialinis verslas – organizacijos, kurių misija yra atrasti kūrybiškus, verslius sprendimus didžiausioms visuomenės problemoms, tokioms kaip skurdas, išsilavinimo galimybių stygius, nedarbas, sveikatos ir kitos visuomenę ar mažas bendruomenes apimančios problemos.

  • Bendrųjų įgūdžių mokymo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 
  • Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 

Pavyzdinė Savanoriško darbo apskaitos lentelė

 

Kviečiame savo pareiškėjus bei partnerius naudotis pažangiomis technologijomis ir teikti dokumentus saugiu ir patogiu būdu – patvirtintus kvalifikuotu elektroniniu parašu. Klientų patogumui parengta atmintinė, kurią galima rasti čia.
 
Teisiškai parašui ranka prilygsta tik kvalifikuotas elektroninis parašas. Reikalavimai kvalifikuotam elektroniniam parašui yra vienodi visose ES šalyse.
 
Elektroninis parašas yra kvalifikuotas, jei jis yra saugus ir sudarytas saugia parašo formavimo įranga bei patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.
 
Elektroninis parašas yra saugus, jei:
  • yra vienareikšmiškai susietas su pasirašančiu asmeniu;
  • leidžia identifikuoti pasirašantį asmenį;
  • yra sukurtas priemonėmis, kurias pasirašantis asmuo gali tvarkyti tik savo valia;
  • yra susijęs su pasirašytais duomenimis taip, kad bet koks šių duomenų pakeitimas yra pastebimas.
SVARBU:
  • teikiant dokumentus VVG pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu, atkreiptinas dėmesys į kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato galiojimo laiką – jis neturi būti pasibaigęs! Pasitikrinti, kiek laiko galioja kvalifikuotas el. parašas, galima toje pačioje svetainėje, kurioje pasirašomas dokumentas.
  • VVG priima dokumentus DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF formatais.
 
Naudinga informacija: