2014 – 2020 M. PASVALIO RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

Nr. 42VS-KP-15-1-06783-PR001

„2014 – 2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategija”Pakeista:
AKTUALI REDAKCIJA (IX VARIANTAS)2024 m. sausio 16 d.
VIII VARIANTAS2023 m. sausio 10 d.
VII VARIANTAS2022 m. lapkričio 21 d.
VI VARIANTAS2021 m. rugpjūčio 19 d.
V VARIANTAS2020 m. rugsėjo 10 d. 
IV VARIANTAS2019 m. rugpjūčio 14 d
III VARIANTAS2018 m. liepos 16 d.
II VARIANTAS2017 m. spalio 2 d.
„2014 – 2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategija” I VARIANTAS

Bendruomenių inicijuotos viensektorės kaimo vietovių vietos plėtros strategija, įgyvendinama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER“.

Sprendimas skirti paramą vietos plėtros strategijai įgyvendinti: Lietuvos Žemės ūkio ministerijos 2016 m. vasario 22 d. kanclerio potvarkis Nr. 4D-24 „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER” sąrašo patvirtinimo”.

Strategijos įgyvendinimas nuo 2016 m. gegužės 9 d. iki 2025 m. kovo 15 d.

Strategijos įgyvendinimui skirta suma: 2 251 852.00 (du milijonai du šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai penkiasdešimt du) Eur. 

Finansavimo šaltinis: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir LR valstybės biudžeto lėšos.

 

Informacija, susijusi su 2014 – 2020. m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos rengimu ir sprendimų priėmimu:

Protokolas 2016-03-24 Nr. VPS/1

Protokolas 2015-05-08 Nr. VPS/2

Protokolas 2015-06-12 Nr. VPS/3

Protokolas 2015-06-22 Nr. VPS/4

Protokolas 2015-06-29 Nr. VPS/5

Protokolas 2015-07-10 Nr. VPS/6

Protokolas 2015-07-28 Nr. VPS/7

2014-2020 m. pristatomoji medžiaga