Apie mus

Pasvalio rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) įregistravimo data 2004 m. rugpjūčio 25 diena.

Pagrindinis tikslas – pagerinti Pasvalio rajono kaimo žmonių gyvenimo kokybę.

Teisinė forma – asociacija.

VVG turėjo susivienyti pačių atokiausių rajono vietovių gyventojai, visuomeninės organizacijos, verslo ir savivaldybės atstovai, nes kaimo plėtros politika grindžiama įvairių sektorių kryptinga veikla, savivaldumo skatinimu ir visų, dalyvaujančių šioje politikoje, veikimo atvirumu ir bendradarbiavimu.

Pradžioje Pasvalio rajono vietos veiklos grupės veikloje dalyvavo 23 iniciatyvūs žmonės, kurie atstovavo visą Pasvalio rajoną. Palaipsniui į organizacijos veiklą susibūrė 66 nariai. Nuo 2017 m. balandžio 5 d. organizacijos veikloje dalyvauja 54 nariai.

VVG būstinės adresas: Vytauto Didžiojo a. 8 – 11, Pasvalys, LT-39143.

VVG yra atvira naujiems nariams ir užtikrina atvirą ir nediskriminuojančią naujų narių, veikiančių arba gyvenančių VVG atstovaujamoje teritorijoje, priėmimo tvarką.

VVG įstatuose numatyta VVG Valdybos narių rotacija – 1/3 VVG Valdybos narių bus keičiama VPS įgyvendinimo metu (ne rečiau kaip kas 3 m.), užtikrinant, kad pasikeis Valdybos nariai atstovaujantys kiekvieną iš sektorių.

Pasvalio r. VPS administraciją sudaro 4 pareigybės:

VVG teritorijos vizija iki 2030 m.

Pasvalio rajono kaimo vietovės – tai darniai besivystantis kraštas, atviras inovacijoms ir verslo plėtrai, kuriame įvairaus amžiaus žmonėms sukurtos sąlygos visapusiškai tobulėti, dirbti, gyventi ir ilsėtis.

VVG misija – prisidėti prie tvarios kaimo vietovių plėtros, stengiantis būti arčiau žmonių. Aktyvinti vietos gyventojus ir organizacijas, skatinti jų iniciatyvas ir savanorystę, remiantis kaimo žmonių poreikiais ir skleidžiant informaciją apie esamas paramos galimybes

VVG dirba ir gyvena vadovaudamasi šiomis vertybėmis: lygiavertiškumas, skaidrumas, kompetencija, žingeidumas, inovatyvumas, atsakomybė, racionalumas.

Dokumentai:

  • VVG valdybos darbo reglamentas (papildytas 2017-10-02)
  • Informacija apie VVG administracijos darbo užmokestį.

Pasvalio r. VVG yra Vietos veiklos grupių tinklo narė.