Apie mus

 • Pasvalio rajono vietos veiklos grupė (toliau VVG) susibūrė 2004 m. birželio 25 dieną kaip partneriai, kurių pagrindinis tikslas – pagerinti Pasvalio rajono kaimo žmonių gyvenimo kokybę. Kad tai taptų įmanoma, turėjo susivienyti pačių atokiausių rajono vietovių gyventojai, visuomeninės organizacijos, verslo ir savivaldybės atstovai, nes kaimo plėtros politika grindžiama įvairių sektorių kryptinga veikla, savivaldumo skatinimu ir visų, dalyvaujančių šioje politikoje, veikimo atvirumu ir bendradarbiavimu. Pradžioje Pasvalio rajono vietos veiklos grupės veikloje dalyvavo 23 iniciatyvūs žmonės, kurie atstovavo visą Pasvalio rajoną. Palaipsniui į organizacijos veiklą susibūrė 66 nariai. Nuo 2017 m. balandžio 5 d. organizacijos veikloje dalyvauja 54 nariai.

 

VVG būstinės adresas: Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, LT-39143.

VVG yra atvira naujiems nariams ir užtikrina atvirą ir nediskriminuojančią naujų narių, veikiančių arba gyvenančių VVG atstovaujamoje teritorijoje, priėmimo tvarką.

VVG įstatuose numatyta VVG Valdybos narių rotacija – 1/3 VVG Valdybos narių bus keičiama VPS įgyvendinimo metu (ne rečiau kaip kas 3 m.), užtikrinant, kad pasikeis Valdybos nariai atstovaujantys kiekvieną iš sektorių.

 • Pasvalio r. VPS administraciją sudaro 4 pareigybės:
 • 1 administravimo vadovas/ė.
 • 1 finansininkas/ė.
 • 1 administratorius/ė.
 • 1 viešųjų ryšių specialistas/ė.

 

VVG teritorijos vizija iki 2030 m.

 Pasvalio rajono kaimo vietovės – tai darniai besivystantis kraštas, atviras inovacijoms ir verslo plėtrai, kuriame įvairaus amžiaus žmonėms sukurtos sąlygos visapusiškai tobulėti, dirbti, gyventi ir ilsėtis.

VVG misija

Prisidėti prie tvarios kaimo vietovių plėtros, stengiantis būti arčiau žmonių. Aktyvinti vietos gyventojus ir organizacijas, skatinti jų iniciatyvas ir savanorystę, remiantis kaimo žmonių poreikiais ir skleidžiant informaciją apie esamas paramos galimybes

VVG dirba ir gyvena vadovaudamasi šiomis vertybėmis:

• Lygiavertiškumas.
• Skaidrumas.
• Kompetencija, žingeidumas.
• Inovatyvumas.
• Atsakomybė.
• Racionalumas.

Apie Vietos veiklos grupę

Pasvalio rajono vietos veiklos grupė (toliau VVG) susibūrė 2004 m. birželio 25 dieną kaip partneriai, kurių pagrindinis tikslas – pagerinti Pasvalio rajono kaimo žmonių gyvenimo kokybę.

Kad tai taptų įmanoma, turėjo susivienyti pačių atokiausių rajono vietovių gyventojai, visuomeninės organizacijos, verslo ir savivaldybės atstovai, nes kaimo plėtros politika grindžiama įvairių sektorių kryptinga veikla, savivaldumo skatinimu ir visų, dalyvaujančių šioje politikoje, veikimo atvirumu ir bendradarbiavimu. Pradžioje Pasvalio rajono vietos veiklos grupės veikloje dalyvavo 23 iniciatyvūs žmonės, kurie atstovavo visą Pasvalio rajoną. Palaipsniui į organizacijos veiklą susibūrė 66 nariai. Nuo 2017 m. balandžio 5 d. organizacijos veikloje dalyvauja 54 nariai.

VVG yra atvira naujiems nariams ir užtikrina atvirą ir nediskriminuojančią naujų narių, veikiančių arba gyvenančių VVG atstovaujamoje teritorijoje, priėmimo tvarką.

VVG įstatuose numatyta VVG Valdybos narių rotacija – 1/3 VVG Valdybos narių bus keičiama VPS įgyvendinimo metu (ne rečiau kaip kas 3 m.), užtikrinant, kad pasikeis Valdybos nariai atstovaujantys kiekvieną iš sektorių.

Pasvalio r. VPS administraciją sudaro 4 pareigybės:

1 administravimo vadovas/ė (pareigybės).

1 finansininkas/ė (pareigybės).

1 administratorius/ė (pareigybės).

1 viešųjų ryšių specialistas/ė (pareigybės).

VVG teritorijos vizija iki 2030 m.

Pasvalio rajono kaimo vietovės – tai darniai besivystantis kraštas, atviras inovacijoms ir verslo plėtrai, kuriame įvairaus amžiaus žmonėms sukurtos sąlygos visapusiškai tobulėti, dirbti, gyventi ir ilsėtis.

VVG misija – prisidėti prie tvarios kaimo vietovių plėtros, stengiantis būti arčiau žmonių. Aktyvinti vietos gyventojus ir organizacijas, skatinti jų iniciatyvas ir savanorystę, remiantis kaimo žmonių poreikiais ir skleidžiant informaciją apie esamas paramos galimybes. VVG dirba ir gyvena vadovaudamasi šiomis vertybėmis:

 • lygiavertiškumas;
 • skaidrumas
 • kompetencija;
 • žingeidumas;
 • inovatyvumas;
 • atsakomybė;
 • racionalumas.

Dokumentai: