PASVALIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ - ES PARAMOS GALIMYBĖS PASVALIO RAJONE

Fonas

NAUJIENOS

Susipažinkite su socialiniais verslais ir jų idėjomis

Norite susipažinti su socialiniais verslais ir jų idėjomis? SPAUSK ČIA...

Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti konkurse „Ateities kaimo kūrėjai 2024“ (AKKA 2024)

Lietuvos kaimo tinklo sekretoriatas džiaugiasi galėdami pranešti, kad šiemet jau ketvirtus metus iš eilės vyks Lietuvos kaimo tinklo sekretoriato organizuojamas projektų gerųjų pavyzdžių atrankos konkursas „Ateities kaimo kūrėjai 2024“ (AKKA 2024) bei jo nugalėtojų apdovanojimų renginys. Lietuvos kaimo tinklo nariai kviečiami teikti paraiškas dalyvauti konkurse, paskatinti tai padaryti savo organizacijų narius bei kitus subjektus, sėkmingai įgyvendinusius...

2024-03-14 Pasvalio rajono vietos veiklos grupės visuotinis – ataskaitinis posėdis

2024-03-14 nuo 17:30 įvyko Pasvalio rajono vietos veiklos grupės visuotinis-ataskaitinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 36 iš 46 vietos veiklos grupės narių. Susirinkimo metu buvo aptarti šie klausimai: Dėl VVG narių atleidimo. Revizoriaus patikrinimo rezultatų pristatymas už 2023 m. Dėl valdybos pirmininko ataskaitos už 2023 m. Dėl pirmininko ataskaitos už 2023 m. Dėl finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo...

ŠAUKIAMAS VISUOTINIS – ATASKAITINIS POSĖDIS

2024 m. kovo 14 d. nuo 17:30 šaukiamas Pasvalio rajono vietos veiklos grupės narių visuotinis – ataskaitinis posėdis, kuri vyks Pasvalio rajono Atžalyno bendruomenės namuose, adresu Atžalyno g. 2, Diliauskų k. Preliminari darbotvarkė: 1. Dėl VVG narių atleidimo. 2. Revizoriaus patikrinimo rezultatų pristatymas už 2023 m. 3. Dėl valdybos pirmininko ataskaitos už 2023 m. 4...

SKELBIAMAS KVIETIMAS NR. 14 TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS !!

PARAIŠKAS GALITE TEIKTI NUO 2024 M. KOVO 4 D. 8:00 VAL. IKI 2024 M. BALANDŽIO 15 D. 16:00 VAL. Visą reikalingą Kvietimo Nr. 14 teikti vietos projektus dokumentaciją rasite ČIA. Pasvalio rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategija“ Nr. 42VP-KP-15-1-06783-PR001: priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“...

2024-02-13 VALDYBOS POSĖDIS

2024 m. vasario 13 d. 12:00 val. vyko valdybos posėdis, nuotoliniu būdu per ZOOM platformą, kurio metu: 1.SVARSTYTA. Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo. NUSPRĘSTA. Nusišalinusių nėra, tačiau paaiškėjus faktui dėl galimo intereso konflikto nedelsiant raštiškai informuoti VVG valdybą ir administraciją. 2. SVARSTYTA. Dėl VPS priemonės „Kaimo verslų konkurencingumo didinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) veiklos srities „Parama...

INFORMUOJAME APIE NETRUKUS SKELBIAMĄ KVIETIMĄ NR. 14 TEIKTI VIETOS PROJEKTUS !!

PARAIŠKAS GALITE TEIKTI NUO 2024 M. KOVO 4 D. 8:00 VAL. IKI 2024 M. BALANDŽIO 15 D. 16:00 VAL. Visą reikalingą Kvietimo Nr. 14 teikti vietos projektus dokumentaciją rasite ČIA. Pasvalio rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategija“ Nr. 42VP-KP-15-1-06783-PR001: priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“...

ŠAUKIAMAS VALDYBOS POSĖDIS

2024 m. vasario 13 d. nuo 12:00 val., šaukiamas valdybos narių posėdis, kuris vyks nuotoliniu būdu per ZOOM platformą. Preliminari darbotvarkė: Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo. Dėl VPS priemonės „Kaimo verslų konkurencingumo didinimas“ (kodas LEADER- 19.2-SAVA-6) veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslų plėtrai (kodas LEADER-19.2.-SAVA-6.1), finansuojamos 80 000,00 Eur EURI lėšomis ir 80...

AKTUALI INFORMACIJA

GALIOJANTYS KVIETIMAI

Šiuo metu galiojančių kvietimų nėra.

ĮGYVENDINTŲ VIETOS PROJEKTŲ IŠSIDĖSTYMAS PASVALIO RAJONE, PAGAL 2014 – 2020 M. PASVALIO R. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ

Kategorijos