PASVALIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ - ES PARAMOS GALIMYBĖS PASVALIO RAJONE

Fonas

NAUJIENOS

NEMOKAMI NUOTOLINIAI MOKYMAI „APIE VIEŠUOSIUS PIRKIMUS PAPRASTAI“

Viešųjų pirkimų tarnyba, nuotoliu būdų, per MS Teams platformą, gruodžio 1 d. 10 val. kviečia pradedančiuosius tiekėjus į nemokamus nuotolinius mokymus, kuriuose praktiškai parodys ir paprastai paaiškins: – kokie yra pirkimų būdai; – kaip išsifiltruoti reikalingus pirkimų skelbimus; – kaip užpildyti dokumentus ir pateikti pasiūlymą viešajame pirkime.   REGISTRACIJA ir daugiau INFO: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/demesio-tiekejai-kvieciame-i-koncentruotus-vienos-valandos-mokymus-pradedantiesiems-tiekejams-apie-viesuosius-pirkimus-paprastai Registracija į...

GEROS NAUJIENOS – PATVIRTINTA PASVALIO R. VVG „2023-2027 M. PASVALIO RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA” (VPS)

Pranešame džiugę žinią, kad pagaliau Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), pagal patvirtintas procedūras išnagrinėjusi mūsų 2023 m. gegužės 29 d. pateiktą Vietos plėtros strategijos paraišką gauti paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“ (toliau – paraiška), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos...

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA APIE SUMANIUS KAIMUS

Kaimo vietovės nėra vienalytės – kai kurios iš jų susiduria su didelėmis demografinėmis problemomis (gyventojų skaičiaus mažėjimu, visuomenės senėjimu ir kt.), kurios trukdo jų ekonominiam ir socialiniam vystymuisi. Todėl kaimo plėtra yra itin svarbi šiandieniniame pasaulyje.. Daugiau informacijos skaidrėse žemiau ⬇︎...

KAS TA NVO EKONOMIKA?

2023 m. gruodžio 7 d. 13 val. sedėdamas patogiai sužinok kas gi yra ta „NVO ekonomika”. REGISTRACIJA: DAUGIAU INFORMACIJOS GALITE RASTI: WWW.3SEKTORIUS.LT...

ĮGYVENDINTAS DAR VIENAS VERSLO PLĖTROS PROJEKTAS

MB „Metaruna“ verslo plėtra 2019-05-14 MB „Metaruna” pateikė projektą pagal VPS priemonės „Kaimo verslų konkurencingumo didinimas“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslų plėtrai“ . Projekto pavadinimas MB „Metaruna“ verslo plėtra. Projekto Nr. PASV-LEADER-6A-D-5-5-2019 / 42VS-PV-19-1-08235-PR001. PRojekto bendra vertė 151 853,80 Eur su PVM. Skirta paramos suma 84 939,00 Eur be PVM, paramos intensyvumas 67,681%. 2020-02-25...

Sėkmingai įgyvendintas dar vienas projektas

Pristatome Raubonių bendruomenės projekto „Partnerystės įgūdžiai puoselėjant krašto tradicijas ir papročius“ Nr. PASV-LEADER-6B-K-10-12-2022/42VS-PV-22-1-04115-PR001 rezultatą – video filmą, kurį rasite Raubonių bendruomenė ir kultūros namai FB puslapyje. Projekto tikslas: išsaugant ir puoselėjant krašto kultūrines tradicijas skatinti partnerystę ir stiprinti bendruomeniškumą. Projekto įgyvendinimo metu vyko šios veiklos: surengta 1 kraštotyrinė ekspedicija, surengti 8 edukaciniai užsiėmimai, surengti 4...

2023-09-21 PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

2023 m. rugsėjo 21 d. nuo 12:00 val. vyko projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK), kurio metu: 1. SVARSTYTA. Dėl privačių ir viešų interesų konflikto. NUTARTA: šiame valdybos PAK posėdyje nusišalinusių nėra. 2. SVARSTYTA. Dėl VP PAK nario ir nario stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijų. NUTARTA: visi dalyvaujantys pateikė VP atrankos komiteto nario ir...

High-level Rural Policy Forum – Shaping the future of rural areas (forumas – kaimo vietovių ateities formavimas)

2023 m. rugsėjo 27 – 29 d. vyks kaimo politikos forumas „Kaimo vietovių ateities formavimas”, kuriame bus kalbama apie ES kaimo ateitį. Transliacija:...

ŠAUKIAMAS VALDYBOS POSĖDIS

2023 m. rugsėjo 21 d. nuo 13:00 val., šaukiamas valdybos narių posėdis, kuris vyks VVG buveinėje, adresu Vytauto Didžiojo a. 8-11, Pasvalys. Preliminari darbotvarkė: Registracija. Dėl VPS administravimo vadovo komandiruotės į Gruziją. Dėl valdybos pirmininko įgaliojimų perdavimo. Dėl lauko reklamos įkainių nustatymo komerciniais tikslais. Dėl viešų ir privačių interesų derinimo ir deklaravimo bei korupcijos prevencijos...

AKTUALI INFORMACIJA

GALIOJANTYS KVIETIMAI

GALIOJANČIŲ KVIETIMŲ NĖRA

ĮGYVENDINTŲ VIETOS PROJEKTŲ IŠSIDĖSTYMAS PASVALIO RAJONE, PAGAL 2014 – 2020 M. PASVALIO R. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ

Kategorijos