TARPTAUNINIS BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAS

Projektas įgyvendintas ir užbaigtas 2021 m. rugpjūčio 25 d. Projekto metu, vykdant mokymus, seminarus, renginius ir festivalius, apmokyti 15 asmenų (numatyta tikslinė grupė) kaip reikia sveikai naudotis skirtingomis pirtimis (Lietuviška, Latviška ir Estiška) ir kokiomis papildomomis procedūromis galima naudotis. Išdalyti 15 pirties pažymėjimų:

Taip sukurta galimybė kurti savo verslą kaimo teritorijose, kaip pavyzdys – Pasvalio rajono Kraštų kaimo bendruomenė įsigijo nuosavą pirtį ir planuoja teikti pirties ir pirtininkų paslaugas ne tik Pasvalio r., bet ir visai LR. Įgyvendinti visi projekte numatyti rodikliai: Žiūrėti čia 

Projektas buvo sustabdytas dėl mūsų šalyje ir pas partnerius esančios karantino situacijos. Projekto užbaigimas pratęstas iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. 2018 m. spalio 29 d. pasirašyta LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „LEADER” VEIKLOS SRITIES „VVG BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS” PARAMOS SUTARTIS, kurios Nr. 44TT-KP-18-4-04871 Sprendimas skirti paramą projektui įgyvendinti: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2018 m. spalio 26 d. potvarkis Nr. 4D-179 (1,8E) „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos „LEADER” veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas”, sąrašo patvirtinimo”. Skirtas finansavimas 54 140,00 Eur. 2018 m. spalio 23 d. vyko projektų atrankos komiteto posėdis, kurio metu buvo sprendžiama dėl mūsų tarptautinio projekto finansavimo tvirtinimo. Tarptautinis projektas Nacionalinei mokėjimo agentūrai, vertinimui pateiktas 2018 m. spalio 4 d. Pasvalio rajono vietos veiklos grupė, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ 2018-02-28 pasirašė tarptautinio projekto – „Gamtos ir pirčių tradicijų galia – tau, šeimai ir verslui!“ sutartį.  Iš viso projekto partnerės yra 5 VVG: Association Rural Partnership “Lielupe” (Latvija) – projekto koordinatorė, Association „Daugavpils and Ilukste Municipality’s Partnership „Kaimiņi““ (Latvija), Association „Sateka“ (Latvija), Green Riverland Partnership NGO (Estija),  ir mes, Pasvalio rajono vietos veiklos grupė.

Projekto tikslas –  vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas, organizuojant partnerystę ir siekiant įgyvendinti projektą „Gamtos ir pirčių tradicijų galia – tau, šeimai ir verslui!“

Planuojama tarptautinio projekto trukmė nuo 2018 m. kovo mėn. iki 2020 m. rugsėjo mėn.

Šiuo metu vykstą paraiškos rašymas, tikimės, kad įgyvendinti tarptautinį projektą pavyks.

nuotraukoje matomas 2018 m. vasario 28 d. Pasvalio vietos veiklos grupės pirmininkės Helenos Simonaitienės ir Association Rural Partnership “Lielupe” pirmininkės Līga Švānberga (koordinatorės) sutarties pasirašymas (Pasvalio rajono savivaldybėje). 

Pasvalio rajono vietos veiklos grupė rengia tarptautinį projektą su Latvijos ir Estijos vietos veiklos grupėmis, kuris bus teikiamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Šiuo projektu siekiama bendros VVG veiklos, kuria bus siekiama tam tikro tikslo ir rezultatų, teikiančių realios naudos visoms projekto partnerėms ir (arba) jų teritorijoms.

Susitikimas įvyko 2018 m. vasario 1 d., Jelgavoje. Susitikimo metu buvo nusimatyti tikslai ir uždaviniai. Suplanuota preliminari veikla, narių norai ir norimi gauti rezultatai.