2024 m. sausio 16 d. nuo 12:00 val., šaukiamas valdybos narių posėdis, kuris vyks VVG buveinėje, adresu Vytauto Didžiojo a. 8-11, Pasvalys ir nuotoliniu būdu per ZOOM platformą.

Preliminari darbotvarkė:

  1. Dėl 2014-2020 m. Pasvalio rajono VPS sutarties keitimo.
  2. Dėl VPS įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo.
  3. Dėl virškontraktavimo lėšas suskirstymo.