2023 – 2027 m. Pasvalio r. vietos plėtros strategijos įgyvendinimui skirta 1 525 422,00 Eur.

VPS tema: turistinio potencialo išnaudojimas siekiant socialinio ir ekonominio stabilumo Pasvalio rajone.

VPS priemonės:

– Socialiai, ekologiškai atsakingų, ekonomiškai gyvybingų paslaugų ir infrastruktūros vystymas;

– Integruotos ir įtraukios socialinės ir ekonominės plėtros vietos lygmeniu skatinimas;

– Įtrauki ir socialiai atsakinga bendruomenė (plačiąja prasme);

– Tvarios ekonomikos, visų pirma suteikiant vietos produktams naujos vertės, plėtojimas;

– Žemės ūkio verslo, grįsto smulkiais vietos ūkiais ir gamintojais kūrimas ir plėtra.