PASVALIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ - ES PARAMOS GALIMYBĖS PASVALIO RAJONE

Fonas

NAUJIENOS

„SOCIFICATION (socialinio verslo skatinimo programos)“ MOKYMAI VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ ATSTOVAMS

2017 m. lapkričio 3, 4, 5 d. Pasvalio rajono VVG darbuotojai dalyvavo trijų dienų mokymuose „SOCIFICATION (socialinio verslo skatinimo programa), kuriuos organizavo VšĮ Neformalaus ugdymo namai (NVO Avilys). Programa: 1 d. – VVG ir viešųjų ryšių specialisto vaidmuo; regionų plėtra ir vystymąsis – kaip Lietuva atrodys po 10 metų; 2d. – skurdo konstruktas ir žmogaus...

MOKYMO KURSŲ CIKLAS „JAUNIMO DALYVAVIMAS ĮGYVENDINANT LEADER METODĄ“

2017 m. spalio 18, 20, 31 dienomis Pasvalio rajono VVG dalyvavo mokymų kurso cikle, kuriuos vedė lektorius Marius Ulozas. Mokymuose buvo atskleista darbo su jaunimo samprata tiek Europos Sąjungos, tiek Lietuvos mastu. Buvo paliesti darbo su jaunimu principai ir formos, neformalaus ugdymo darbas su jaunimu, kaip konsultuoti jaunimą inicijuojant jaunimo veiklas. Buvo aptariamas jaunimo pritraukimas į...

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014 – 2020 M. PROGRAMOS PRIEMONĖS „LEADER PROGRAMA“ ĮGYVENDINIMO AKTUALIJOS

2017 m. spalio 24 d. vykusioje konferencijoje, kurią organizavo Žemės ūkio ministerija, buvo apžvelgtas vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. Kitoje konferencijos dalyje buvo aptarta šiuo metu labai aktuali tema, tai – dirbtinės sąlygos ir kiti galimi pažeidimai įgyvendinant vietos projektus. Konferencijos pabaigoje buvo aptartas pirkimų vykdymas ir išankstinis pirkimų vertinimas. Toliau tęsė diskusija, klausimai ir atsakymai...

BALTOJI KNYGA

2017 m. spalio 11 d. vyko konferencija „Lietuvos regioninės plėtros kryptys. Baltosios knygos pristatymas“. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga lauks pasiūlymų, kuriuos galima teikti iki spalio 30 dienos el.paštu lvbosajunga@gmail.com Su video medžiaga galite susipažinti mūsų tinklalapio galerijoje...

LIETUVOS KAIMO PARLAMENTO III SESIJA

2017 m. rugsėjo 22 – 23 d. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, bendradarbiaudama su Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjunga, Vietos veiklos grupių tinklu, Aleksandro Stulginskio universitetu ir Lietuvos kaimo tinklu, sušaukė Kaimo parlamento III-ąją sesiją. Kaimo parlamentas subūrė šalies bendruomeninio sąjūdžio lyderius aptarti kaimo plėtros procesus ir spręsti strateginius Lietuvos kaimo ateities uždavinius. Susipažinimui . Prašom susipažinti...

AKTUALI INFORMACIJA

GALIOJANTYS KVIETIMAI

GALIOJANČIŲ KVIETIMŲ NĖRA

ĮGYVENDINTŲ VIETOS PROJEKTŲ IŠSIDĖSTYMAS PASVALIO RAJONE, PAGAL 2014 – 2020 M. PASVALIO R. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ

Kategorijos