PASVALIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ - ES PARAMOS GALIMYBĖS PASVALIO RAJONE

Fonas

NAUJIENOS

DĖMESIO! PLANUOJAMI MOKYMAI POTENCIALIEMS VIETOS PROJEKTŲ PAREIŠKĖJAMS

2018 m. kovo 28 d. Pasvalio rajono savivaldybės švietimo pagalbos tarnybos pastate (Vytauto Didžiojo a. 10-3 (II aukštas), Pasvalys) planuojami mokymai VPS priemonei „Partnerystės įgūdžių plėtojimas, savanorystės skatinimas“.   Mokymų trukmė nuo 9:30 val. iki 16:45 val. Mokymų programą rasite čia: https://pasvaliorvvg.lt/wp-content/uploads/2018/03/Partnerystė-ir-savanorystė.-Mokymo-programa-Pasvalys-2018.03.23.doc Mokymų tikslas –  supažindinti mokymų dalyvius su partnerystės ir savanorystės veiklos principais, procesais ir metodais. Didžiausią dėmesį...

SEMINARAS – ‘LEADER’ METODO TAIKYMAS KAIMO PLĖTROS PROCESE

2018 m. kovo 6 d., ASU vyko „Leader” metodo taikymo kaimo plėtros procese seminaras.  Seminarą vedė  lektorius Žilvinas Gelgota. Seminaro metu buvo apžvelgta: LEADER metodo įgyvendinimo raida, patirtis bei aktualijos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje; Lietuvos ir ES teisės aktų, reglamentuojančių Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) įgyvendinimą ir paramos teikimą 2014–2020 metais, apžvalga. 2007-2013 metų LEADER  metodo...

MOKYMAI – VERSLO PLANO RENGIMAS IR VERTINIMAS

Pasvalio rajono vietos veiklos grupės atstovai toliau dalyvauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos organizuojamame mokymų cikle vietos veiklos grupių darbuotojams ir valdybų nariams. 2018 m. kovo 1 d., Šiaurės Lietuvos kolegijoje, Šiauliuose, vyko „Verslo plano rengimo ir vertinimo” mokymai. Lektorė Diana Jucevičienė mokymų metu aptarė: verslo plano esmę: kas yra verslo planas ir kam jis...

TARPTAUTINIS PROJEKTAS – SUTARTIES PASIRAŠYMAS

Pasvalio rajono vietos veiklos grupė, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „LEADER” veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas” pasirašė tarptautinio projekto – „Gamtos ir pirčių tradicijų galia – tau, šeimai ir verslui!” sutartį.  Iš viso projekto partnerės yra 5 VVG: Association Rural Partnership “Lielupe” (Latvija) – projekto koordinatorė, Association „Daugavpils and...

MOKYMAI – VIEŠIEJI PIRKIMAI

Pasvalio rajono vietos veiklos grupės atstovai dalyvauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos organizuojamame mokymų cikle vietos veiklos grupių darbuotojams ir valdybų nariams. 2018 m. vasario 6 d., Aleksandro Stulginskio universitete, Kaune, Pasvalio rajono vietos veiklos grupės darbuotoja dalyvavo „Viešųjų pirkimų” mokymuose. Lektorius Tomas Vasiliauskas supažindino su: pasikeitusiais teisės aktais; naują VPĮ struktūrą; nauja MVP tvarkos...

AKTUALI INFORMACIJA

GALIOJANTYS KVIETIMAI

 KVIETIMAS NR. 14 PRASIDĖS NUO 2024-03-04.

ĮGYVENDINTŲ VIETOS PROJEKTŲ IŠSIDĖSTYMAS PASVALIO RAJONE, PAGAL 2014 – 2020 M. PASVALIO R. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ

Kategorijos