X Kvietimas

SKELBIMAS

PAŽYMĖTINA, KAD PATIKIMA INFORMACIJA APIE SKELBIAMUS KVIETIMUS YRA https://pasvaliorvvg.lt/, https://www.pasvalys.lt/lt ir https://www.nma.lt/ SVETAINĖSE.

VPS priemonės „Naujų kaimo verslų kūrimas“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1.

Finansavimo sąlygų aprašas  (FSA).

1 priedas Vietos projekto paraiška.

2 priedas Verslo plano forma.

3 priedas Remiamų veiklų sąrašas.

4 priedas „Vienos įmonės deklaracija” (word fomatu) arba (excel formatu).

5 priedas „Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija” (word fomatu) arba (excel formatu).

VPS priemonės „Kaimo verslų konkurencingumo didinimas“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA).

1 priedas Vietos projekto paraiška.

2 priedas Verslo plano forma.

3 priedas Remiamų veiklų sąrašas.

4 priedas „Vienos įmonės deklaracija” (word fomatu) arba (excel formatu).

5 priedas „Smulkiojo ar vidutinio  verslo subjekto statuso deklaracija” (word fomatu) arba (excel formatu).

VPS priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“ veiklos sritis „Parama socialinėms, kultūrinėms, pilietinėms jaunimo iniciatyvoms“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.1

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA).

1 priedas Vietos projekto paraiška.

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis.

VPS priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“ veiklos sritis „Jaunimo laisvalaikio galimybių gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.2

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA).

1 priedas Vietos projekto paraiška.

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis.

VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1:

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA).

1 priedas Vietos projekto paraiška.

2 priedas NVO Verslo planas.

3 priedas Jungtinės veiklos sutartis.

4 priedas Socialinio verslo skaičiuoklė.

5 priedas „Vienos įmonės deklaracija” (word fomatu) arba (excel formatu).

6 priedas „Smulkiojo ar vidutinio  verslo subjekto statuso deklaracija” (word fomatu) arba (excel formatu).

VPS priemonės „Partnerystės įgūdžių plėtojimas, savanorystės skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8:

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA).

1 priedas Vietos projekto paraiška.

2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma.

3 priedas Taikomi įkainiai.

VPS priemonės „Prielaidų ekonominei veiklai kaime sudarymas“ veiklos sritis „Parama iniciatyvoms, skirtoms sudaryti palankias gyventojų ekonominio užimtumo sąlygas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.1:

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas Vietos projekto paraiška;

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis.

VPS priemonės „Prielaidų ekonominei veiklai kaime sudarymas“ veiklos sritis „Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimo iniciatyvoms, įgyvendinant populiarinimo veiklą, skirtą vietos rinkoms plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.2:

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA).

1 priedas Vietos projekto paraiška.

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis.

VPS priemonės „Prielaidų ekonominei veiklai kaime sudarymas“ veiklos sritis „Verslumo skatinimas, verslo patirties perėmimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.3:

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA).

1 priedas Vietos projekto paraiška.

2 priedas Taikomi įkainiai.