KVIETIMO NR. 10 SKELBIMAS

PAŽYMĖTINA, KAD PATIKIMA INFORMACIJA APIE SKELBIAMUS KVIETIMUS YRA https://pasvaliorvvg.lt/, https://www.pasvalys.lt/lt ir https://www.nma.lt/ SVETAINĖSE.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VPS priemonės „Naujų kaimo verslų kūrimas“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1.

Finansavimo sąlygų aprašas  (FSA).

1 priedas Vietos projekto paraiška.

2 priedas Verslo plano forma.

3 priedas Remiamų veiklų sąrašas.

4 priedas „Vienos įmonės deklaracija” (word fomatu) arba (excel formatu).

5 priedas „Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija” (word fomatu) arba (excel formatu).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VPS priemonės „Kaimo verslų konkurencingumo didinimas“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA).

1 priedas Vietos projekto paraiška.

2 priedas Verslo plano forma.

3 priedas Remiamų veiklų sąrašas.

4 priedas „Vienos įmonės deklaracija” (word fomatu) arba (excel formatu).

5 priedas „Smulkiojo ar vidutinio  verslo subjekto statuso deklaracija” (word fomatu) arba (excel formatu).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VPS priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“ veiklos sritis „Parama socialinėms, kultūrinėms, pilietinėms jaunimo iniciatyvoms“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.1

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA).

1 priedas Vietos projekto paraiška.

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VPS priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“ veiklos sritis „Jaunimo laisvalaikio galimybių gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.2

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA).

1 priedas Vietos projekto paraiška.

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1:

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA).

1 priedas Vietos projekto paraiška.

2 priedas NVO Verslo planas.

3 priedas Jungtinės veiklos sutartis.

4 priedas Socialinio verslo skaičiuoklė.

5 priedas „Vienos įmonės deklaracija” (word fomatu) arba (excel formatu).

6 priedas „Smulkiojo ar vidutinio  verslo subjekto statuso deklaracija” (word fomatu) arba (excel formatu).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VPS priemonės „Partnerystės įgūdžių plėtojimas, savanorystės skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8:

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA).

1 priedas Vietos projekto paraiška.

2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma.

3 priedas Taikomi įkainiai.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VPS priemonės „Prielaidų ekonominei veiklai kaime sudarymas“ veiklos sritis „Parama iniciatyvoms, skirtoms sudaryti palankias gyventojų ekonominio užimtumo sąlygas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.1:

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas Vietos projekto paraiška;

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VPS priemonės „Prielaidų ekonominei veiklai kaime sudarymas“ veiklos sritis „Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimo iniciatyvoms, įgyvendinant populiarinimo veiklą, skirtą vietos rinkoms plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.2:

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA).

1 priedas Vietos projekto paraiška.

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VPS priemonės „Prielaidų ekonominei veiklai kaime sudarymas“ veiklos sritis „Verslumo skatinimas, verslo patirties perėmimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.3:

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA).

1 priedas Vietos projekto paraiška.

2 priedas Taikomi įkainiai.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PAGALBA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________