XII Kvietimas

SKELBIMAS

PAŽYMĖTINA, KAD PATIKIMA INFORMACIJA APIE SKELBIAMUS KVIETIMUS YRA https://pasvaliorvvg.lt/https://www.pasvalys.lt/lt ir https://www.nma.lt/ SVETAINĖSE.

VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1:

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA).

1 priedas Vietos projekto paraiška.

2 priedas NVO Verslo planas.

3 priedas Jungtinės veiklos sutartis.

4 priedas Socialinio verslo skaičiuoklė.

5 priedas „Vienos įmonės deklaracija” (word fomatu) arba (excel formatu).

6 priedas „Smulkiojo ar vidutinio  verslo subjekto statuso deklaracija” (word fomatu) arba (excel formatu).