Nr. 44TT-PV-23-3-06297-PR001

2024 m. gegužės 10 d. pasirašyta TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ, TEIKIAMŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „LEADER“ VEIKLOS SRITĮ „VVG BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS“, PARAMOS SUTARTIS Nr. 44TT-PV-23-3-06297-PR001. Šia sutartini bus įgyvendinamas teritorinis projektas, kurio pavadinimas „Socialinio ir bendruomeninio verslo sklaida regionuose“. 

Paramos suma iki 98 149,00 Eur su PVM (t. y. 95 proc.) visų tinkamų finansuoti projektui įgyvendinti skirtų išlaidų.

Projektą numatoma įgyvendinti iki 2025 m. birželio 30 d.

Projektas įgyvendinamas su partneriais: Pasvalio miesto vietos veiklos grupe, Biržų rajono vietos veiklos grupė ir Panevėžio rajono vietos veiklos grupė.

Įgyvendinus projektą bus sukurti 4 socialinio / bendruomeninio verslo prototipai, kurie po projekto įgyvendinimo bus kaip kertinis taškas ateityje perspektyvą turintiems asmenims kurti bendruomeninį / socialinį verslą.

PROJEKTO RODIKLIAI:

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Pasiekimo reikšmė

1.

Festivalių skaičius (vnt.) ir dalyvių skaičius (vnt.)

Festivalių metu pristatyta ne mažiau kaip 4 gerųjų socialinio/bendruomeninio verslo pavyzdžių (pirmo festivalio metu ne mažiau kaip 2, antro festivalio metu ne mažiau kaip 2).

2 festivaliai

po 2000 dalyvių iš viso 4000 dalyvių.

2.

Dirbtuvių skaičius (vnt.) ir dalyvių skaičius (vnt.)

Sukurti 4 socialinio / bendruomeninio verslo prototipai. 16 dalyvių sąrašai 3 kartus.

3 dirbtuvės

16 dalyvių

3.

Stovyklų skaičius (vnt.) ir dalyvių skaičius (vnt.)

80 savanorystės sutarčių

2 stovyklos

po 40 dalyvių iš viso 80 dalyvių

4.

Konferencijų skaičius (vnt.) ir dalyvių skaičius (vnt.)

70 dalyvių sąrašas.

1 konferencija

70 dalyvių

5.

Projekto ir galutinio rezultato viešinimas

Visos 4 VVG viešins projekto vykdymą ir sukurtus prototipus ne mažiau kaip 3 savo regiono internetiniuose puslapiuose

12 internetinių puslapių

4 VVG po ne mažiau kaip 3 internetinius savo regiono puslapius.

PROJEKTO VEIKLOS:

Preliminari konferencijos data: 2024 m. birželio 27 d.

Organizuojama konferencija, kurios metu bus surinkti visi potencialūs asmenys besidomintys socialiniu / bendruomeniniu verslu ir norintys jį pradėti, taip pat jauni asmenys, kurie domisi savanoryste ir nori prisidėti prie organizuojamų projektų veiklų ir/ar socialinio / bendruomeninio verslo prototipų kūrimo. Konferencijoje bus išgryninta projekto idėja, tikslai, uždaviniai ir siekiamas rezultatas.

2024-05-10 įvyko partnerių susitikimas, kurio metu apsitartos projekto veiklos, numatytos preliminarios veiklų datos, apsitarta dėl projekto viešinimo.