Pasvalio r. VVG pasiekė pažangos vertinimo rezultatus !

2021 m.  rugpjūčio 20 d. gavome raštą, kad Nacionalinė mokėjimo Agentūra atliko mūsų vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KP-15-1-06783-PR001 „2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) rezultatyvumo vertinimą dėl papildomų lėšų pereinamajam laikotarpiui skyrimo (toliau – rezultatyvumo vertinimas).

Norime pasidžiaugti, kad mūsų VPS rezultatyvumo vertinimo metu buvo nustatyta, jog VPS pažangai įvertinti naudojamų trijų pagrindinių rodiklių: finansinio rezultatyvumo, fizinio rezultatyvumo ir naujų darbo vietų kūrimo pažangos lygis (žr. 1 lent.) pagal VPS lėšų metodiką yra pakankamas, kad galėtų būti skirta parama VPS įgyvendinimui pratęsti pereinamuoju laikotarpiu (2021 m. ir 2022 m.), paramos sumas diferencijuojant pagal jų finansavimo šaltinius, kaip numatyta VPS lėšų metodikos 4 punkte (žr. 2 lent.):

 

VPS vykdytoja Finansinis rezultatyvumas, proc. Fizinis rezultatyvumas, proc. Sukurtų naujų darbo vietų skaičius, proc. Pažangos vertinimo rezultatas
Pasvalio rajono vietos veiklos grupė 76,74 89 126 Pasiektas

1 lent. VPS rezultatyvumo vertinimo rezultatai

 

EURI lėšos 153 210,00
Pereinamojo laikotarpio lėšos 178 605,00
Iš viso: 331 815,00

2 lent. Parama strategijos įgyvendinimui pratęsti pagal finansavimo šaltinius

 

Toliau bus rengiamas ir su NMA derinamas VPS keitimas dėl pereinamojo laikotarpio ir EURI lėšų integravimo į VPS, papildomų rodiklių nustatymo, atitinkamų VPS dalių tikslinimo ir kt. Tada seks Kvietimo Nr. 10 rengimas.

VPS įgyvendinimas numatomas iki 2025 m.

Parašykite komentarą