2023 m. sausio 10 d. Pasvalio r. VVG valdybos posėdis, kurio metu:

 1. SVARSTYTA. Dėl „2014 – 2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos“
  keitimo. NUTARTA: pritarti VPS keitimui dėl VPS priemonių ir veiklos sričių likučių perkėlimo į VPS priemonę „Socialinio verslo kūrimas“ Nr. LEADER-
  19.2-SAVA-1 bei priemonės ir jų veiklos sritys kuriose panaudotos paramos lėšos uždaromos, o VPS priemonei „Socialinio verslo kūrimas“ Nr. LEADER-
  19.2.-SAVA-1, didžiausią paramos sumą vienam VP skirti 92 035,00 €. (prie protokolo pridedama VPS keitimo pagrindimo forma).
 2. SVARSTYTA. Dėl 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos parengimo.NUSPRĘSTA: bendru sutarimu, atsižvelgus į teisės aktų reikalavimus ataskaitiniame visuotiniame narių susirinkime siūlyti perrinkti valdybos narius.
 3. SVARSTYTA. Dėl Kvietimo Nr. 12 dokumentacijos tvirtinimo. NUTARTA: pritarti Kvietimo Nr. 12 dokumentacijai, o kvietimo datą FSA nurodyti vieno mėnesio laikotarpį nuo VPS pakeitimo.
 4. SVARSTYTA. Dėl visuotinio narių susirinkimo datos, laiko bei vietos. NUTARTA: visuotinio narių susirinkimą organizuoti nuotoliniu būdu per ZOOM platformą 2023 m. sausio 26 d. 16 val.
 5. SVARSTYTA. Dėl valdybos posėdžio laiko. Valdybos nariai dalyvaujantys posėdyje dėl kitokio posėdžių laiko pasiūlymų neturėjo,
  bendru sutarimu buvo nuspręstą laiką numatyti apklausiant visus valdybos narius raštu.
 6. SVARSTYTA. Dėl darbo užmokesčio koeficientų didinimo.NUTARTA: pritarti VPS administracijos darbuotojų darbo užmokesčio koeficientų didinimui: VPS finansininkei Vitalijai Motiejūnienei nustatant koeficientą – 10, VPS viešųjų ryšių specialistei Gretai Gesevičienei nustatant koeficientą – 11, VPS administratorei Gabrielei Kazėnienei nustatant koeficientą – 11, VPS administravimo vadovei H. Naglazienei nustatant koeficientą – 14.

PROTOKOLAS Nr. 1.