2023 m. kovo 1 d. nuo 17 val., adresu Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys (baltoji salė), šaukiamas Pasvalio rajono vietos veiklos grupės narių visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas.

Preliminari darbotvarkė:

  1. Dėl Vietos veiklos grupės buveinės įregistravimo.
  2. Dėl VVG narių priėmimo ir atleidimo.
  3. Revizoriaus patikrinimo rezultatų pristatymas už 2022 m.
  4. Dėl Valdybos pirmininko ataskaitos už 2022 m.
  5. Dėl Pirmininko ataskaitos už 2022 m.
  6. Dėl finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo už 2022 m.
  7. Dėl Valdybos narių pakeitimo.
  8. Dėl Vietos veiklos grupės pirmininko rinkimo.
  9. VPS 2023-2027 m. gairių pristatymas.
  10. Dėl VVG logotipo atnaujinimo.