2023 m. gegužės 25 d. nuo 14:00 val., per ZOOM platformą vyko visuotinis Pasvalio r. VVG narių susirinkimas.

1. SVARSTYTA. Dėl naujų narių priėmimo.
NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Priimti naują VVG narį – VšĮ „Savi žmonės“, atstovauti pilietinės visuomenės interesams.

2. SVARSTYTA. Dėl „2023 – 2027 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos“ tvirtinimo.
BALSUOTA: „UŽ“ – 31, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKAU“ – 0.
NUSPRĘSTA. Pritarti „2023 – 2027 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos“ projektui ir pateikti paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

3. SVARSTYTA. Dėl VVG valdybos nario perrinkimo.
BALSUOTA: „UŽ“ – 29, „PRIEŠ“ – 0, „SUSILAIKAU“ – 1.
NUSPRĘSTA. Vietoje K. Bulakinos į Pasvalio r. VVG valdybos narius išrinkta R. Matuzienė.

Detalesnė informacija 2023-05-25 Protokole Nr. 9.