Triskart valio! Pareiškėjo Atžalyno kaimo bendrumenės projekto “Skalbimo paslaugų tiekimas ir socialinių gebėjimų didinimas Pasvalio r. bendruomenių gyventojams”, projekto Nr. PASV-LEADER-6B-DI-10-10-2022/42VS-PV-22-1-04314-PR001 atidarymas!