PARAIŠKAS GALITE TEIKT NUO 2023 M. LIEPOS 10 D. 8:00 VAL. IKI 2023 M. RUGPJŪČIO 31 D. 16:00 VAL.

Visą reikalingą kvietimo Nr. 13 teikti vietos projektus dokumentaciją rasite ČIA.

Pasvalio rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) kviečia teikti paraiškas pagal „2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategija“ Nr. 42VP-KP-15-1-06783-PR001 priemonę „Sumanių kaimų kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10.

Kvietimo teikti vietos projektus suma 200 000,00  Eur.

Vietos projektų paraiškos priimamos TIK pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašusiunčiant elektroniniu paštu pasvaliorvvg@pasvalys.lt.

PAREIŠKĖJAS TURI UŽTIKRINTI, KAD VVG PARAIŠKĄ GAUTU LAIKU, KAIP NURODYTA KVIETIME NR. 13.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val. (penktadieniais iki 16:00 val.) elektroniniu paštu (pasvaliorvvg@pasvalys.lt), telefonu arba iš anksto suderinus susitikimą, VVG būstinėje adresu Vytauto Didžiojo a. 8 – 11, Pasvalys.

Administracijos kontaktai.