SKELBIMAS

PAŽYMĖTINA, KAD PATIKIMA INFORMACIJA APIE SKELBIAMUS KVIETIMUS YRA https://pasvaliorvvg.lt/, https://www.pasvalys.lt/lt ir https://www.nma.lt/ SVETAINĖSE.

 
OKUMENTACIJA:

VPS priemonės „Sumanių kaimų kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10: