2023 m. rugsėjo 21 d., nuo 12:00 val. šaukiamas vietos projektų (toliau – VP) atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK), kuris vyks Pasvalio r. VVG posėdžių salėje.

Preliminari darbotvarkė:

DARBOTVARKĖ:
1. Registracija.

2. Dėl privačių ir viešų interesų konflikto.

3. Dėl VP PAK nario ir nario stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijų.

4. Dėl Pasvalio rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) Kvietimo Nr. 13 vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės (16 priedas) ir atrankų vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitos svarstymo (14 priedas).