2023 m. rugsėjo 21 d. nuo 13:00 val., šaukiamas valdybos narių posėdis, kuris vyks VVG buveinėje, adresu Vytauto Didžiojo a. 8-11, Pasvalys.

Preliminari darbotvarkė:

  1. Registracija.
  2. Dėl VPS administravimo vadovo komandiruotės į Gruziją.
  3. Dėl valdybos pirmininko įgaliojimų perdavimo.
  4. Dėl lauko reklamos įkainių nustatymo komerciniais tikslais.
  5. Dėl viešų ir privačių interesų derinimo ir deklaravimo bei korupcijos prevencijos kursų išklausymo.
  6. Dėl projekto teikimo Lietuvos kaimo tinklo nariams (2023 m. II) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba” veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas” (renginių komunikacijos priemonės).