Pristatome Raubonių bendruomenės projekto „Partnerystės įgūdžiai puoselėjant krašto tradicijas ir papročius“ Nr. PASV-LEADER-6B-K-10-12-2022/42VS-PV-22-1-04115-PR001 rezultatą – video filmą, kurį rasite Raubonių bendruomenė ir kultūros namai FB puslapyje.
Projekto tikslas: išsaugant ir puoselėjant krašto kultūrines tradicijas skatinti partnerystę ir stiprinti bendruomeniškumą. Projekto įgyvendinimo metu vyko šios veiklos: surengta 1 kraštotyrinė ekspedicija, surengti 8 edukaciniai užsiėmimai, surengti 4 tradiciniai renginiai, parengta 1 bendra programa,  sukurtas 1 videofilmas.
Projekto partneris – Namišių krašto bendruomenė.
Projektas finansuotas iš Pasvalio rajono VVG vietos plėtros strategijos priemonės „Partnerystės įgūdžių plėtojimas, savanorystės skatinimas” ir Pasvalio rajono savivaldybės lėšų.