MB „Metaruna“ verslo plėtra 2019-05-14 MB „Metaruna” pateikė projektą pagal VPS priemonės „Kaimo verslų konkurencingumo didinimas“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslų plėtrai“ . Projekto pavadinimas MB „Metaruna“ verslo plėtra. Projekto Nr. PASV-LEADER-6A-D-5-5-2019 / 42VS-PV-19-1-08235-PR001. PRojekto bendra vertė 151 853,80 Eur su PVM. Skirta paramos suma 84 939,00 Eur be PVM, paramos intensyvumas 67,681%. 2020-02-25 pasirašyta VP sutartis. Projektas įgyvendintas 2023-07-28. Projekto metu išplėstos esamo verslo gamybos apimtys, sukurtos 2 darbo vietos. Padidintas verslo konkurencingumas kaime. Įsigyta nauja įranga, krovininis automobilis, rekonstruotos mechaninės dirbtuvės ir pastatytas priestatas. Verslo vykdymo vieta: Šimonių g. 2A, Šimonių kaimas, Pasvalio r. sav. Teikiamos metalo konstrukcijų ir jų dalių gamybos paslaugos.