Pranešame džiugę žinią, kad pagaliau Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), pagal patvirtintas procedūras išnagrinėjusi mūsų 2023 m. gegužės 29 d. pateiktą Vietos plėtros strategijos paraišką gauti paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“ (toliau – paraiška), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2023 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 4D-255 „Dėl Vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“, informuoja, kad Jūsų vietos plėtros strategijai Nr. 20VS-PV-23-1-01739-PR001 „2023-2027 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) įgyvendinti skiriama 1 525 422,00 Eur (vieno milijono penkių šimtų dvidešimt penkių tūkstančių keturių šimtų dvidešimt dviejų eurų) dydžio parama ir 100 proc. paramos intensyvumas,

VPS tema – „Turistinio potencialo išnaudojimas siekiant socialinio ir ekonominio stabilumo Pasvalio rajone”.

Įgyvendinimo laikotarpis nuo 2023 m. iki 2028 m.

„2023 – 2027 M. PASVALIO RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ” RASITE ⬇︎