2024 m. vasario 13 d. nuo 12:00 val., šaukiamas valdybos narių posėdis, kuris vyks nuotoliniu būdu per ZOOM platformą.

Preliminari darbotvarkė:

  1. Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo.
  2. Dėl VPS priemonės „Kaimo verslų konkurencingumo didinimas“ (kodas LEADER-
    19.2-SAVA-6) veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslų plėtrai (kodas LEADER-19.2.-SAVA-6.1), finansuojamos 80 000,00 Eur EURI lėšomis ir 80 000,00 Eur EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, dokumentacijos tvirtinimo.
  3. Dėl VPS priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“ (kodas LEADER-19.-SAVA-9) veiklos srities „Parama socialinėms, kultūrinėms, pilietinėms jaunimo iniciatyvoms“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.1) dokumentacijos tvirtinimo.
  4. Dėl VPS priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“ (kodas LEADER-19.-SAVA-9) veiklos srities „Jaunimo laisvalaikio galimybių gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.2) dokumentacijos tvirtinimo.
  5. Dėl paprasto kaimo vietovių kvietimo teikti vietos projektus Nr. 14 skelbimo tvirtinimo.