2024 m. vasario 13 d. 12:00 val. vyko valdybos posėdis, nuotoliniu būdu per ZOOM platformą, kurio metu:

1.SVARSTYTA. Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo.

NUSPRĘSTA. Nusišalinusių nėra, tačiau paaiškėjus faktui dėl galimo intereso konflikto nedelsiant raštiškai informuoti VVG valdybą ir administraciją.

2. SVARSTYTA. Dėl VPS priemonės „Kaimo verslų konkurencingumo didinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslų plėtrai“ (kodas LEADER-19.2.-SAVA-6.1), finansuojamos 80 000,00 Eur EURI lėšomis ir 80 000,00 Eur EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, dokumentacijos tvirtinimo.

NUSPRĘSTA. Patvirtinti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą ir jo priedus pagal VPS priemonės „Kaimo verslų konkurencingumo didinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslų plėtrai“ (kodas LEADER-19.2.-SAVA-6.1), vienas vietos projektas finansuojamas iki 80 000,00 Eur EURI lėšų ir vienas vietos projektas finansuojamas iki 80 000,00 Eur EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

3. Dėl VPS priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“ (kodas LEADER-19.-SAVA-9) veiklos srities „Parama socialinėms, kultūrinėms, pilietinėms jaunimo iniciatyvoms“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.1) dokumentacijos tvirtinimo.

NUSPRĘSTA. Patvirtinti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą ir jo priedus pagal VPS priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“ (kodas Nr. LEADER-19.-SAVA-9) veiklos sritį „Parama socialinėms, kultūrinėms, pilietinėms jaunimo iniciatyvoms“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.1).

4. Dėl VPS priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“ (kodas LEADER-19.-SAVA-9) veiklos srities „Jaunimo laisvalaikio galimybių gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.2) dokumentacijos tvirtinimo.

NUSPRĘSTA. Patvirtinti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą ir jo priedus pagal VPS priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“ (kodas Nr. LEADER-19.-SAVA-9) veiklos sritį „Jaunimo laisvalaikio galimybių gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.2).

5. Dėl paprasto kaimo vietovių kvietimo teikti vietos projektus Nr. 14 skelbimo tvirtinimo.

NUSPRĘSTA. Patvirtinti paprasto kaimo vietovių kvietimo teikti vietos projektus Nr. 14 skelbimą.

 

Daugiau informacijos rasite 2004-02-13 Protokole Nr. 2.