PARAIŠKAS GALITE TEIKTI NUO 2024 M. KOVO 4 D. 8:00 VAL. IKI 2024 M. BALANDŽIO 15 D. 16:00 VAL.

Visą reikalingą Kvietimo Nr. 14 teikti vietos projektus dokumentaciją rasite ČIA.

Pasvalio rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategija“ Nr. 42VP-KP-15-1-06783-PR001:

 

Bendra kvietimo Nr. 14 teikti vietos projektus suma 192 592,60 Eur, iš jų:

 

Vietos projektų paraiškos priimamos TIK pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašusiunčiant elektroniniu paštu pasvaliorvvg@pasvalys.lt 

 

Už informacijos teikimą atsakingi asmenys:

VPS administravimo vadovė Helena Naglazienė tel. +370 655 60408, VPS administratorė/VPS viešųjų ryšių specialistė Gabrielė Kazėnienė tel. +370 602 41740, VPS administratorė Greta Gesevičienė tel. +370 655 60306. Taip pat galima kreiptis el. p.: pasvaliorvvg@pasvalys.lt .