2024-03-14 nuo 17:30 įvyko Pasvalio rajono vietos veiklos grupės visuotinis-ataskaitinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 36 iš 46 vietos veiklos grupės narių.
 
Susirinkimo metu buvo aptarti šie klausimai:
  1. Dėl VVG narių atleidimo.
  2. Revizoriaus patikrinimo rezultatų pristatymas už 2023 m.
  3. Dėl valdybos pirmininko ataskaitos už 2023 m.
  4. Dėl pirmininko ataskaitos už 2023 m.
  5. Dėl finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo už 2023 m.
 
Detalesnė informacija pateikiama 2024-03-14 Protokole Nr. 3.
 
Didelis AČIŪ Pasvalio rajono Atžalyno bendruomenė už svetingumą.