Kvietimas Nr. 14 buvo paskelbtas nuo 2024 m. kovo 4 d. 8:00 val. iki 2024 m. balandžio 15 d. 16:00 val. Kvietimas skelbtas pagal „2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos“ Nr. 42VP-KP-15-1-06783-PR001:

Bendra kvietimo Nr. 14 teikti vietos projektus suma 192 592,60 Eur, iš jų:

 

Viso sulaukėme 11 vietos projektų.  

Toliau vyks paraiškų kokybės vertinimas.