2024 m. gegužės 14 d., nuo 11:00 val. šaukiamas vietos projektų (toliau – VP) atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK), kuris vyks nuotoliniu būdų per ZOOM platformą.

 

Preliminari darbotvarkė:

1. Dėl privačių ir viešų interesų konflikto.
2. Dėl vietos projekto (toliau – VP) atrankos komiteto (toliau – PAK) nario
ir nario stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijų.
3. Dėl Pasvalio rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) PAK darbo
reglamento tvirtinimo.
4. Dėl Pasvalio rajono vietos veiklos grupės parengtos kvietimo Nr. 14
vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės (16 priedas).
5. Dėl atskirų vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymo (15
priedai) (viso 11 ataskaitų).
6. Einamieji klausimai.