2024 m. gegužės 10 d. pasirašyta TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ, TEIKIAMŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „LEADER“ VEIKLOS SRITĮ „VVG BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS“, PARAMOS SUTARTIS Nr. 44TT-PV-23-3-06297-PR001.

Šia sutartini bus įgyvendinamas teritorinis projektas, kurio pavadinimas „Socialinio ir bendruomeninio verslo sklaida regionuose“.

Paramos suma iki 98 149,00 Eur su PVM (t. y. 95 proc.) visų tinkamų finansuoti projektui įgyvendinti skirtų išlaidų.

Projektą numatoma įgyvendinti iki 2025 m. birželio 30 d.

Projektas įgyvendinamas su partneriais: Pasvalio miesto vietos veiklos grupe, Biržų rajono vietos veiklos grupė ir Panevėžio rajono vietos veiklos grupė.

Įgyvendinus projektą bus sukurti 4 socialinio / bendruomeninio verslo prototipai, kurie po projekto įgyvendinimo bus kaip kertinis taškas ateityje perspektyvą turintiems asmenims kurti bendruomeninį / socialinį verslą.