2024 m. gegužės 14 d. nuo 11:00 val. iki 11:30 val. vyko projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK), posėdis vyko nuotoliniu būdu per ZOOM platformą. Posėdžio metu:

1. SVARSTYTA. Dėl privačių ir viešų interesų konflikto. NUTARTA: šiame valdybos PAK posėdyje nusišalinusių nėra.

2. SVARSTYTA. Dėl VP PAK nario ir nario stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijų. NUTARTA: visi dalyvaujantys pateikė VP atrankos komiteto nario ir nario – stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas (pridedama prie protokolo).

3. SVARSTYTA. Dėl VVG PAK darbo reglamento tvirtinimo. NUTARTA: visi posėdyje dalyvavę valdybos nariai VP atrankos komiteto darbo reglamentui pritarė (pridedamas prie protokolo).

4. SVARSTYTA. Dėl Pasvalio rajono vietos veiklos grupės parengtos kvietimo Nr. 14 vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės (16 priedas). NUTARTA: patvirtinti paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinę.

5. SVARSTYTA. Dėl atskirų vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymo (15 priedai). NUTARTA: pritarti dviems VP ir perduoti jį tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui. Likusių VP neperduoti kitam vertinimo etapui.

6. Einamieji klausimai. Dėl rezervinio sąrašo sudarymo ir patvirtinimo. NUTARTA: protokolo nutariamojoje dalyje patvirtinti rezervinį vietos projektų sąrašą iki 2024 m. gruodžio 31 d.

 

Detalesnė informacija 2024-05-14 Protokolas Nr. 4 (dėstomoji dalis); 2024-05-14 Protokolas Nr. 14-1 (nutaramoji dalis).